"Трудно е да се борим с невидимо заболяване." Историята на Зузана – диагностицирана с ММ

In this page

    "С това искам да насърча всички, които преминават през същите трудности, и да им кажа, че науката е напреднала по такъв начин, че има решения дори и за такива проблеми и че има нови лекарства, които могат да подобрят качеството на живот на пациентите."

    "Трудно е да се борим с невидимо заболяване." Историята на Зузана – диагностицирана с ММ

    Шизофрения, Псориазис, ХЛЛ, MM, Рак на простатата, Болест на Крон, Голямо депресивно разстройство, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

    "С това искам да насърча всички, които преминават през същите трудности, и да им кажа, че науката е напреднала по такъв начин, че има решения дори и за такива проблеми и че има нови лекарства, които могат да подобрят качеството на живот на пациентите."

    Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson