Информация за заболяването

Информация за заболяването

MM_about-disease

Целта на тази интернет страница е да предостави на Вас и на Вашите близки полезна информация за това хематологично заболяване. Тя е проектирана така, че да Ви помогне да разберете по-добре информацията, която ще Ви бъда предоставена от лекарите и медицинските специалисти.
Материалите са написани по разбираем начин. Те представят информация за различните възможни причини за появата на заболяването, симптомите и начините за диагностициране на мултиплен миелом.

Ще научите какво да очаквате от различните възможности за лечение, налични към момента. Много внимание се обръща и на социалния аспект на заболяването, тъй като много пациенти намират грижите и подкрепата от останалите като изключителна помощ.
Надяваме се, че материалите ще Ви предоставят полезна информация и ще допълни данните, предоставени от Вашия личен лекар/хематолог. Моля, обърнете се към медицинския персонал за детайлно разяснение на Вашето състояние и наличните възможности за лечение.

Целта на тази интернет страница е да предостави на Вас и на Вашите близки полезна информация за това хематологично заболяване. Тя е проектирана така, че да Ви помогне да разберете по-добре информацията, която ще Ви бъде предоставена от лекарите и медицинските специалисти. Материалите са написани по разбираем начин. Те представят информация за различните възможни причини за появата на заболяването, симптомите и начините за диагностициране на мултиплен миелом. Ще научите какво да очаквате от различните възможности за лечение, налични към момента. Много внимание се обръща на социалния аспект на заболяването, тъй като много пациенти намират грижите и подкрепата от останалите като изключителна помощ. Надяваме се, че материалите ще Ви предоставят полезна информация и ще допълни данните, предоставени от Вашия личен лекар/хематолог. Моля, обърнете се към медицинския персонал за ясно детайлно разяснение на Вашето състояние и наличните възможности за лечение.

Какво представлява мултипленият миелом?

Какво представлява мултипленият миелом?

Мултипленият миелом е рак на плазматичните клетки на костния мозък - белите кръвни клетки, които произвеждат антитела.Видове Мултиплен Миелом

„Когато разбрах, че съм диагностициран с „тлеещ (асимптоматичен) миелом“, незабавната ми реакция беше кога и къде ще започнем лечението. Лекарят отговори, че засега просто ще ме наблюдават! И че независимо от диагнозата ми, животът продължава.“ Мария, на 64 години

Терминологичен речник

Терминологията, използвана в медицината, невинаги е лесна за разбиране. Този раздел е предназначен да предостави лесен и бърз начин за търсене на значението на някои медицински термини, които са често срещани на тази интернет страница.

Как се диагностицира?

Медицински изследвания и лабораторни тестове

Ако четете това, вероятно сте били в контакт с медицински специалист по отношение на лечението на мултиплен миелом. Поради, свързаните със заболяването проблеми с костите, може би ще се нуждаете от травматологично или ортопедично лечение или лъчетерапия, при която болезнените и засегнати части от костите се облъчват, за да се облекчи дискомфорта.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson