Медицински изследвания и лабораторни тестове

Медицински изследвания и лабораторни тестове

Ако четете това, вероятно сте били в контакт с медицински специалист по отношение на лечението на мултиплен миелом. Поради, свързаните със заболяването проблеми с костите, може би ще се нуждаете от травматологично или ортопедично лечение или лъчетерапия, при която болезнените и засегнати части от костите се облъчват, за да се облекчи дискомфорта.
Диагнозата мултиплен миелом се потвърждава чрез извършване на множество лабораторни тестове, изследване на костен мозък и техники за образна диагностика. На база на извършените тестове лекарят ще получи ясна картина за стадия на заболяването и ще може да вземе решение за необходимия метод на лечение. След това лекарите обсъждат, кое лечение е най-подходящо за Вас и Ви информират относно очакваните резултати от него.

Таблица с определени лабораторни стойности


Лабораторен тест
Име на теста
Референтна стойност
Единица
Коментар
Кръвна картина
Брой на левкоцитите
4,0-10,0
x 109/l
Поради нисък брой на левкоцитите сте податливи на инфекции
Брой на еритроцитите (мъже)
4,5-6,3
x 1012/l
Анемия поради нисък брой на еритроцитите
Брой на еритроцитите (жени)
4,2-5,4
x 1012/l
Хемоглобин (мъже)
140-180
g/l
Анемия поради ниска концентрация на хемоглобин
Хемоглобин (жени)
120-160
g/l
Хематокрит (мъже)
0,40-0,54
Намаляването на хематокрита е показател за анемия, а увеличаването - за дехидратация
Хематокрит (жени)
0,37-0,47
Тромбоцити
140-340
x 109/l
Поради нисък брой на тромбоцитите сте по-податливи на кървене
Биохимия
Урея
2,8-7,5
mmol/l
Концентрацията на урея се увеличава поради нарушена бъбречна функция
Креатинин
44-97
µmol/l
Концентрацията на креатинин се увеличава поради нарушена функция
Калций
2,1-2,6
mmol/l
Концентрацията на калций често се увеличава поради разграждане на костите при пациенти, страдащи от мултиплен миелом
Албумин
32-55
g/l
Пациенти, страдащи от мултиплен миелом, често имат намалена концентрация на албумин
Общ белтък
65-80
g/l
Пациенти, страдащи от мултиплен миелом, имат увеличена концентрация на белтък поради моноклоналния имуноглобулин
Моноклонален имуноглобулин
0
g/l
Наличие на анормални протеини при пациенти, страдащи от мултиплен миелом

Kocijančič A., Mrevlje F.,Š tajer D.: Interna medicina. Ljubljana-Littera picta, 2005; Electrophoresis


Кръвните изследвания определят броя на еритроцитите, левкоцитите, тромбоцитите и съотношението между тях.

определя концентрацията на парапротеин

Протеин, наличен в серума и/или урината при 98 % от пациентите с мултиплен миелом; идентификацията и дозировката в кръвта или урината са от съществено значение за диагностицирането и оценката на успеха на лечението.

По време на лечението се измерва различното количество на всички протеини в кръвта на пациента, като също така се наблюдава и М протеина (парапротеин, моноклонален протеин) в кръвта и/или урината. Динамиката на мултипления миелом и реакцията му на лечението се наблюдават чрез електрофорезата на протеини. Ако лечението е ефективно, стойностите ще намаляват.

Данните за подвида на парапротеина, моноклоналния протеин, могат да бъдат разчетени чрез извършване на това допълнително изследване.

Прогресирането на заболяването се следи чрез наблюдение на концентрацията на утаяването на белтък с тежки и леки вериги в урината. 24-часовото изследване на протеините в урината дава възможност за прецизни измервания. През последните години лекарите използват това изследване все по-рядко.

Определянето на стойностите на леки вериги на имуноглобулин в кръвта помага при диагностицирането и оценяването на динамиката на заболяването/реагирането на лечението.

Концентрацията на свободните леки вериги kappа и lambda може да се определи най-вече в кръвта, но това може да се направи чрез изследване на урината и течността в пространството около мозъка и гръбначния мозък.

Процентът на раковите плазматични клетки в костния мозък може да бъде в диапазона между 10 и 100 % при пациенти, които страдат от мултиплен миелом. Плазматичните клетки могат да растат в цялата зона или да бъдат локализирани само в някои зони.

Изследването на костен мозък е ключово изследване за диагностициране на мултиплен миелом. Това изследване е от решаващо значение при определянето на възможни генетични промени в болните клетки. Изготвя се хромозомна карта или кариотип. Това дава възможност за откриване на структурни или цифрови хромозомни аномалии. Лекарите ще търсят някои от най-значителните хромозомни аномалии. Хромозомното изследване ще предостави на Вашия лекар важна информация за развитието на заболяването. То ще покаже дали трябва да се очаква бързо или постепенно прогресиране и в съответствие с това се планира лечението.

По време на това изследване лекарят ще направи разрез и ще вкара куха игла, за да вземе проба от течността на тъканта на костния мозък от задната част на тазовата кост - 5-10 ml костен мозък или тъкан са достатъчни. Процедурата се извършва клинично и не се изисква пациентът да не се е хранил. Тя продължава само няколко минути.

По време на тази процедура лекарят ще вземе част от костта и костен мозък от задната част на тазовата кост чрез вкарване на куха игла. Изследването е малко по-агресивно в сравнение с пункцията на костен мозък и осигурява по-точно преценяване на процента на раковите плазматични клетки в костния мозък.

Мултипленият миелом може да причини костни увреждания и затова трябва да се направят изследвания на костите (образна диагностика), които са напълно безболезнени. Възможно е да бъдат открити признаци за остеопороза, предишни и скорошни фрактури или изменения в състава на костите. Тези изследвания са от решаващо значение за планирането на лечението и на по-късен етап, за наблюдение прогреса на заболяването.

Изследването на скелета се прави, за да се определи дали са възникнали някакви, типични за заболяването изменения на костите или дали има увреждане на костите. Черните петна при рентгеновите лъчи показват засегната зона на костите. Това може да означава остеопороза, остеолитични изменения на костите (локализирани зони на остеопороза), колапс, наранявания на гръбнака и патологична фрактура. За съжаление този диагностичен метод показва само увреждания, които вече са прогресирали.

Ако при обикновените изследвания на скелета няма констатирани изменения на костите, се извършват ЯМР и КТ сканирания, за да се определи наличието и степента на мултиплен миелом. Освен това тези изследвания дават по-точна дефиниция на патологичните изменения на костите, когато е необходимо. Чрез извършване на ЯМР и КТ сканирания получава информация, която е по-полезна и по-прецизна от получената при изследванията на скелета. При възникване на клинични съмнения могат да се открият костни лезии, които могат да оказват натиск върху гръбначния мозък

Специално ПЕТ/КТ сканиране дава информация за активни костни лезии и локализиран мултиплен миелом извън костния мозък, но тази процедура се използва рядко при пациенти, които страдат от мултиплен миелом. Тя се използва също така и за оценяване не ефикасността на лечението.

Още по темата

Терминологичен речник
Какво представлява мултипленият миелом?
Видове Мултиплен Миелом