Терминологичен речник

Терминологичен речник

Терминологията, използвана в медицината, невинаги е лесна за разбиране. Този раздел е предназначен да предостави лесен и бърз начин за търсене на значението на някои медицински термини, които са често срещани на тази интернет страница.

Белтък, който обикновено присъства на повърхността на белите кръвни клетки, концентрацията на които е свързана с броя на клетките на мултипления миелом в тялото и е най-добрият единичен показател за туморно бреме.

Свободни леки вериги от моноклонален имуноглобулин, секретирани в урината при някои пациенти с миелом.

Процедура за вземане на пробна тъкан от лимфен възел.

Процедура за извличане на костен фрагмент, който съдържа костен мозък.

Незрели миелоидни клетки в костния мозък и периферната кръв, които не са напълно диференцирани.

Част от вътрешните гъбични кости, където се образуват кръвните клетки (белите кръвни клетки, червените кръвни клетки и тромбоцитите).

Най-изобилстващият минерал в човешкото тяло, важен за здрави кости и зъби.

Единица за енергия. Всяко макрохранително вещество (въглехидрати, мазнини и протеини), вкарано в тялото, се трансформира в енергия. Количеството на енергия (и калории) в храните се различава според тяхното съдържание: мазнините произвеждат около 9 калории на грам, а протеините и въглехидратите произвеждат приблизително 4 калории на грам.

Едно от трите макрохранителни вещества (другите две са мазнините и протеините), които са част от храната, която приемаме. Те съществуват в различни форми и са основният източник на енергия за тялото.

Техника за образна диагностика, при която данните, събирани чрез преминаването на рентгенови лъчи през засегнатата зона, се обработват от компютър и се реконструира триизмерно изображение.

Пълно кръвно лабораторно изследване, което определя различни параметри, включително броя на клетките (бели кръвни клетки, червени кръвни клетки и тромбоцити) и нивата на хемоглобин в кръвта.

Терапия, базирана на употребата на химикали и лекарства за убиване на клетки. Въпреки че терминът се използва също и при лечението на инфекциозни заболявания, при които се убиват патогените, в ежедневния език се използва главно във връзка с раковите заболявания, при които се убиват ракови клетки.

Компактна и организирана структура, която съдържа по-голямата част от ДНК на даден жив организъм.

Изследване на пациента от лекаря след събиране на медицинската история. То включва набор от диагностични процедури, насочени към търсене на обективни признаци (различни от субективните симптоми, съобщени от пациента), които са показателни за дадено патологично състояние.

Едновременно наличие на няколко заболявания при едно и също лице.

Техника за образна диагностика, при която данните, събирани при преминаването на рентгенови лъчи през засегнатата зона, се обработват от компютър и се реконструира триизмерно изображение.

Клон на генетиката, който изучава хромозомите и деленето на клетките.

Изучаване на морфологията на хромозомите, видима с оптичен микроскоп, и кариотипа, т.е. набора от хромозоми в дадена клетка.

Измерване на количеството на креатинин като отпадъчен продукт в кръвта. Повишаването на креатинина е показател за бъбречна недостатъчност.

Болезнени проблеми на кръвообращението в ръцете и краката, като може да причинява болка и при ниски температури.

Клинична преценка за идентифициране на конкретно заболяване, в следствие на анализа на клиничните признаци и симптоми, докладвани от пациента, и резултатите от специфични образни техники.

Метод, който разкрива наличието на патологично състояние чрез изграждане на образи, включваща радиология, компютърна томография, ултразук, ядрено-магнитен резонанс.

Скоростта, при която червените кръвни клетки се утаяват за един час; това е мярка за неспецифично възпаление.

Продължително усещане за отпадналост, което е трудно за превъзмогване и оставя чувство за преумора на емоционално, умствено и физическо ниво. Това усещане за умора не е свързано с извършването на дейности и е трудно за преодоляване посредством сън или почивка.

Група хранителни вещества, които се характеризират с по-висока енергийна стойност (9 калории/грам, повече от два пъти от протеина и въглехидратите). Освен съхраняването и предоставянето на енергия, мазнините имат други важни функции за правилното функциониране на тялото, но не трябва да се консумират в прекалено големи количества, тъй като могат да окажат вредно влияние върху здравето.

Клас храни, които нямат хранителна стойност за хората (не се усвояват от червата), но които изпълняват важни функции, напр. засилват чувството за засищане и подобряват функцията на червата.

Изменение на тъкани или органи, единично и локализирано.

Витамин от група В, важен за растежа и възпроизвеждането на клетките в тялото.

Отпадъчни продукти, които се образуват във вътрешността на клетките и са вредни за тялото.

Вид бели кръвни клетки с гранули или частици в тях.

Намаляване на броя на гранулоцитите в периферната кръв.

Компонент от червените кръвни клетки, предназначен за пренасяне на кислород в кръвта.

Изтичане на кръв от кръвоносните съдове (артерии, вени, капиляри).

Увеличаване на размера на черния дроб и далака.

Специфична техника за откриване на хромозомни аномалии.

Повишено съдържание на калций в кръвта.

Повишен вискозитет и плазмен обем, който се свързва с главоболие, замъглено зрение, кръвоизлив на ретината и кръвотечение от носа.

Тежко увеличаване на симптомите на сгъстяване на кръвта, напр. главоболие и замайване.

Моноклонален имуноглобулин М, моноклонален парапротеин или М е вид антитяло, което участва в имунната защита и се произвежда от специфични В лимфоцити, наречени плазматични клетки.

Код, който определя моноклоналната гамопатия с неопределено значение, нарушението на плазмоцитите, което се характеризира с относително ниски нива на моноклонален протеин в кръвта и/или урината, при отсъствие на симптоми, свързани с миелом (анемия, бъбречна недостатъчност, хиперкалциемия и литични лезии).

Група от взаимно свързани органи, тъкани и циркулиращи клетки, разпределени в цялото тяло, способни да се намесят в защитата на организма.

Комбинирана терапия от химио- и имунотерапия

Изследване, насочено към идентифициране на определени клетки в дадена проба посредством реакцията към специфични вещества, приложени на повърхността или във вътрешността на тези клетки.

Изследване, насочено към идентифициране на определени клетки в дадена проба посредством реакцията към специфични вещества, приложени на повърхността или във вътрешността на тези клетки.

Състояние на субект, който поради различни причини има намалена имунна защита.

Терапия, която въздейства върху имунната система.

Броя на хора, които са засегнати от дадено заболяване (нови случаи) за определен период от време.

Процес на инвазия на един или повече микробни видове (напр. вируси, бактерии) в даден организъм или части от него (органи или тъкани).

Лъчение, чиято енергия е достатъчна да причини загуба на електрони от атомите, които се превръщат в йони. Алфа и бета частиците, напр. гама и рентгеновите лъчи, са примери за йонизиращо лъчение. Ултравиолетовата, инфрачервената и видимата светлина са примери за нейонизиращо лъчение.

Важен минерал за образуването на хемоглобин - белтъка в червените кръвни клетки, който пренася кислород в кръвта.

Намаляването на способността на бъбреците да изпълняват функциите си.

Елемент от група ензими, който може да бъде открит в кръвта и в други телесни тъкани и участва в производството на енергия в клетките. Повишаването на това вещество в кръвта може да бъде признак за увреждане на тъканите или определени видове рак.

Вид рак, който засяга кръвните клетки.

Клинично състояние, което се характеризира с анормално намаляване на левкоцитите (бели кръвни клетки) в кръвта.

Част от моноклоналния протеин или М протеина, която се характеризира с ниско молекулно тегло. Те могат да бъдат свързани към тежки вериги, да нямат връзка или да бъдат свободни.

Уголемени лимфни възли.

Вид кръвна клетка, която помага на тялото да се предпазва от инфекции. Има три основни вида левкоцити: В-лимфоцити, които произвеждат антитела; Т-лимфоцити, които имат различни функции, включително подпомагане на В-лимфоцитите при производството на антитела; лимфоцити и клетки естествени убийци (NK-клетки), които са способни да атакуват вирусно инфектираните и туморните клетки.

Вид кръвна клетка, която помага на тялото да се предпазва от инфекции. В клетката произвежда антитела.

Малки закръглени тела, които принадлежат на имунната система, разпределени в различни части на тялото и свързани помежду си с малки канали, наречени лимфни капиляри. Лимфните възли са местата, в които клетките на имунната система, по-специално лимфоцитите, се сблъскват с потенциално опасните чужди агенти и предприемат стъпки за борба с тях.

Компонент на имунната система, който включва елементи от цялото тяло, включително далака, костния мозък, лимфните възли и лимфните съдове.

Хематологично неопластично хронично заболяване, причинено от натрупването на очевидно зрели лимфоцити в костния мозък и периферната кръв.

Заболяване, свързано с клетките на лимфната система.

Техника за диагностика, която използва магнитни полета вместо лъчение, за създаване на рентгенографично изображение; особено полезна при неврологични, скелетно-мускулни, сърдечно-съдови и онкологични заболявания.

Вещества, присъстващи в организма в малки количества, но особено важни за човешкия живот; минералите не могат да се произвеждат в телата ни, така че трябва да ги получаваме чрез храненето. Минералните соли са от съществено значение за процесите на формиране на зъбите и костите, регулирането на солта и водата, растежа и развитието на тъканите и органите, както и за процесите за производство на енергия.

Доброкачествено заболяване, при което има ниско ниво на М протеин, но няма други симптоми. В някои случаи може да прогресира до миелом.

Клетки, получени от хематопоетични стволови клетки, намиращи се в костния мозък, което води до увеличаването на червените кръвни клетки, определени бели кръвни клетки (гранулоцити и моноцити) и тромбоцитите.

Хематологично нарушение.

Неоплазия, причинена от наличието на плазматични клетки в костния мозък. Раковите плазматични клетки се наричат миеломни клетки.

Синоним на рак.

Изтръпване, сърбеж и/или болка в дланите, стъпалата, краката и/или ръцете, подобна на болката, причинена от увреждания на периферните нерви.

Клинично състояние, което се характеризира с анормално намаляване на неутрофилите (бели кръвни клетки) в кръвта.

Витамин, който играе роля в клетъчните респираторни реакции, синтеза и разграждането на аминокиселините, мастните киселини и холестерола. Дефицитът му е в основата на пелагра - широкоразпространено заболяване в по-бедните райони до късния 19-ти век, което се характеризира с нарушения в храносмилателния тракт, нервно и умствено разстройство и най-вече с лезии на кожата.

Началото на нервите в гръбначния мозък.

Всички хранителни вещества, използвани от тялото за гарантиране на нормално развитие и поддържане на добро здраве. Според изискванията можем да разграничим макрохранителни вещества (протеини, въглехидрати, мазнини) и микрохранителни вещества (витамини и минерали), като водата и фибрите също са включени в тази класификация.

Клетки, които отговарят за образуването на костите.

Клетки, които отговарят за костната резорбция.

Органичен материал (неминерална вода) на костната матрица.

Костни лезии, които се характеризират с пълно унищожаване на част или цяла кост, което може да произтича от различни патологични процеси, като напр. костно възпаление, примитивни или метастатични костни тумори, нервни заболявания, ендокринни заболявания или в резултат на травматични наранявания. Когато е особено продължително, може да доведе до фрактура на костите в резултат от дребно нараняване.

Фрактури на костите, причинени от заболяване, а не от травматично събитие.

Нарича се още лека верига на моноклонален имуноглобулин, наличен в кръвта или урината, който се произвежда от плазматични клетки. При макроглобулинемия на Waldenstrom (MW) парапротеинът винаги е от подвид IgM. При пациентите с моноклонална гамопатия с неопределено значение (MGUS)- IgM се извършват редовни тестове за количествено определяне на моноклоналния парапротеин, за да се наблюдава прогресията до MW.

Оценяване на психологично състояние на даден субект.

Малко локализирано кървене, причинено от разкъсване на малки кръвоносни съдове под кожата.

Кръвни клетки, които отговарят за съсирването на кръвта.

Интензивна ивица в зоната на γ или β глобулин при картографирането на електрофореза на серумни протеини и на протеини в урината (SPEP или UPEP), типична за пациент с миелом, която е показател за секреция на голямо количество моноклонален имуноглобулин (М протеин).

Нарича се също и плазмоцит. Клетка на имунната система, която секретира големи количества антитела и се намира в костния мозък.

Техника за диагностика, която включва интравенозно приложение на вещества, които обикновено са налични в организма (напр. глюкоза), но „маркирани“ с радиоактивни молекули (радиофармацевтици), с цел засичане на разпространението на тези вещества в тялото. Тъй като глюкозата се привлича от туморите, ПЕТ разкрива натрупването, което създава рентгенографично изображение на тъмни петна. Тя е полезна за потвърждаване на диагнозата рак, за проверка за наличието на метастази или за определяне на ефикасността на раковата терапия.

Брой лица в дадена популация, които имат определено заболяване по всяко време.

Прогнозиране на вероятния ход на заболяването.

Вещество, приемано при хранене, което тялото след това превръща във витамин А.

Протеин, наличен в серума и/или урината при 98 % от пациентите с мултиплен миелом, чиито идентификация и дозировка са от съществено значение за диагностицирането и оценката на успеха на лечението.

Молекули, образувани от вериги от аминокиселини. Те представляват съществена част от живите организми и извършват множество функции, включително структурни роли.

Техника за образна диагностика, която използва способността на рентгеновите лъчи да изобразяват върху фотографска плака различната плътност на тъканите, през които преминават.

Кръвни клетки, които съдържат хемоглобин - белтък, пренасящ кислород.

Показател за туморно натоварване, който измерва концентрацията на ЛДХ в кръвта, ензим, наличен в клетките на много тъкани, който се освобождава в кръвта при заболяване на клетките на тези тъкани.

Системно възпаление, причинено от инфекция на кръвта в организма.

Елемент, който лекарят може да наблюдава (напр. обрив).

Вид миелом, при който туморът е локализиран само на едно място - костен или екстрамедуларен.

Орган, разположен в горната лява част на корема, който, наред с другите функции, „филтрира“ кръвта, като елиминира „отпадъците“ и унищожава старите червени кръвни клетки или увредените клетки. Уголемяването на този орган се определя като спленомегалия.

Пациент или заболяване със симптоми.

Намаляване на броя на тромбоцитите под нормалния диапазон.

Компактна маса от тъкан, която расте от течността, диференцираща тумор, съставен от клетки в суспензия.

Стандартизиран метод за определяне на размера и степента на разпространение на тумора.

Витамин, необходим за метаболизма на въглехидратите, който подпомага общото състояние на храненето на нервната тъка.

Хромозомна аномалия, причинена от обмена на материал между две хромозоми.

Намаляване на броя на тромбоцитите.

Техника за диагностика с изграждане на изображения с помощта на ултразвук.

Буквално подход за наблюдение и изчакване, който лекарите използват при пациенти, които не се нуждаят от лечение. Ролята на лекаря е да наблюдава прогресирането на заболяването във времето чрез извършване на редовни прегледи.

Кръвни клетки, които помагат на тялото при борбата с инфекциите. Има пет вида бели кръвни клетки: неутрофили, еозинофили, базофили, моноцити и лимфоцити.

Патологично състояние, при което костите на гръбнака се раздробяват и намаляват на височина. То може да причини захващане на гръбначния мозък.

Витамин, който, освен че участва в множество метаболитни реакции и в синтеза на колаген, на някои аминокиселини и хормони, също така е и антиоксидант и се намесва при алергични реакции чрез подобряване на имунната реакция; той неутрализира свободните радикали и изпълнява защитна функция на стомашно-чревно ниво, като потиска производството на канцерогени. Дефицитът му причинява състояние, наречено скорбут.

Още по темата

Какво представлява мултипленият миелом?
Видове Мултиплен Миелом
Медицински изследвания и лабораторни тестове