НА ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПСОРИАЗИС В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ИНФЕКЦИЯТА ОТГОВАРЯ ДОЦЕНТ Д-Р РУМЯНА ЯНКОВА

НА ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПСОРИАЗИС В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ИНФЕКЦИЯТА ОТГОВАРЯ ДОЦЕНТ Д-Р РУМЯНА ЯНКОВА

Ръководител на Център по дерматология и алергология, УМБАЛ "Пълмед"

Доц. Румяна Янкова е водещ дерматолог и алерголог в град Пловдив с над 40 години опит. Има над 100 научни публикации в периодични издания, многобройни участия с лекции и доклади в български и международни научни форуми, съавтор е в пет учебника и три монографии, ръководи и участва в работата по научни проекти. Доц. Янкова е член на редакционната колегия на списание "Дерматология и венерология" и е рецензент на редица български и международни дерматологични и алергологични издания.

ДОЦЕНТ Д-Р РУМЯНА ЯНКОВА: Понастоящем е неизвестно дали псориазисът увеличава риска от заразяване и развитие на заболяване с COVID-19 инфекция. От досега натрупаните знания може да се допусне, че това е малко вероятно, освен при някои свръхтежки форми на псориазис. От своя страна, COVID-19 инфекцията би могла да повиши риска от по-тежко протичане или усложнения в хода на основното заболяване псориазис, което се случва и при редица други състояния като напреднала възраст, затлъстяване, диабет, хронични белодробни, сърдечно-съдови и бъбречни заболявания, анемии и други кръвни заболявания, подтисната имунна система (злокачествени тумори, след трансплантация на органи, имуносупресивно лечение и пр.)

ДОЦЕНТ Д-Р РУМЯНА ЯНКОВА: Много хора с псориазис приемат лекарства, които могат да потиснат имунната система. Поради това те могат да бъдат по-податливи на определени инфекции. Видовете имуносупресивни и имуномодулиращи лечения, използвани при псориазис, включват:

  • Конвенционална имуносупресивна терапия. Този тип терапия използва лекарства,които потискат имунната система, като така помагат за ограничаване на симптомите на псориазис, ставни и съединително-тъканни заболявания и др.
  • Ретиноиди и други системни терапии. Тези видове терапии имат разностранни въздействия върху имунната система, т.е. те могат да я променят (модулират), наричат се имуномодулатори. Все още не е изяснено до каква степен и кои клонове на имунната система се потискат и кои се стимулират, както и кои променени имунни показатели биха се намесили в протичането на псориазиса при евентуално заразяване и съпътстващо заболяване от COVID-19.
  • Биологична терапия. Този тип терапия е насочена и потиска определени специфични части от имунната система, свързани със симптомите на псориазис. Въпреки това, все още има ограничени данни относно цялостния ефект, който биологичните лекарства оказват върху риска от сериозно заболяване COVID-19. Както по-горе е споменато, продължават проучвания и клинични изпитвания за разглеждане на тази тема. Понастоящем много европейски, американски и световни институти препоръчват на хората, приемащи имуносупресивни лекарства, да продължат да ги приемат според указанията, освен ако имат симптоми на COVID-19 или положителни тестове за този вирус.

При всички ситуации и в случаи на въпроси и притеснения от пациенти, които в момента приемат имуносупресивни и имуномодулиращи лекарства за псориазис, е препоръчително тези теми да се обсъдят с лекуващия лекар.

ДОЦЕНТ Д-Р РУМЯНА ЯНКОВА: Общите стъпки, които трябва да се предприемат при положителен тест за COVID-19, са:

  • Изолация у дома, освен в случайте на нужда от неотложна или спешна медицинска помощ. Ако живеете с други хора, опитайте се да се изолирате, като използвате отделна спалня и баня, при възможност.
  • Свържете се с лекар/лекари. Уведомете ги, че имате положителен тест за COVID-19. Не забравяйте да обсъдите симптомите си, как можете да ги облекчите и всички лекарства, които приемате. Следвайте указанията на Вашия лекар как да се грижите за себе си, докато сте болни.
  • Внимателно следете симптомите си. Ако се съмнявате, че започват да се появяват симптоми на COVID-19 заболяване, не се колебайте да потърсите медицинска помощ.
  • Специфични насоки за хора с псориазис - ако имате псориазис и имате положителен тест за COVID-19 или симптоми на COVID-19 заболяване, се препоръчва обсъждане с лекуващия лекар за спиране на имуносупресивните лекарства, докато не се възстановите напълно.
  • Тази препоръка е в съответствие с текущо изработените насоки, както от Американската академия по дерматология, така и от Европейския дерматологичен форум. Споменатите насоки предопределят, че имуносупресивните лекарства не бива да се използват по време на активна инфекция с COVID-19.

Още по темата