Роля на семейството и хората, които се грижат за болния

Роля на семейството и хората, които се грижат за болния

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ

Освен грижата за пациента, човекът от семейството, който помага (болногледачът) има много роли. Болногледачът изпълнява различни роли, така че пациентът да получава цялата информация, подкрепа и лечението, от което се нуждае.

 • Лице, което взема решения
 • Адвокат
 • Лице за общуване

Освен грижата за пациента, човекът от семейството, който помага (болногледачът) има много роли. Повечето хора се сещат първо за физическите грижи, предоставяни от близките, но болногледачът изпълнява много други роли по време на лечението на заболяването. Освен физическите грижи, болногледачът може и да:

 • Да управлява медицинското обслужване на пациента, застрахователните искове и плащането на сметките.
 • Да бъде компаньон на пациента.
 • Да придружава пациента при прегледите при лекар, да изпълнява различни задачи, да готви, чисти и да изпълнява други домакински задължения.
 • Да търси лекари и специалисти и да набавя трудна за намиране информация.
 • Да помага на пациента за връзката му със семейството, приятелите, съседите и членовете на общността.

Болногледач се изправя пред трудната задача да приема и нови роли и задачи, тъй като потребностите на пациента се променят във времето. Болногледачът изпълнява различни роли, така че пациентът да получава цялата информация, подкрепа и лечението, от което се нуждае. Болногледачите могат да изпълняват ролите на лице, което взема решения, адвокат на пациента и лице за общуване.

Лице, което взема решения

Лекарите, болногледачите и пациентите са партньори при вземането на решения. Вземането на решение изисква набавянето на правилната информация в разбираем формат. Раковоболните пациенти се нуждаят от много информация. Те искат да знаят как да останат здрави, да са наясно с изследванията и лечението, възможните нежелани реакции и симптомите, както и емоционалните проблеми.
За да вземат решения относно лечението, болногледачите и пациентите често искат много и различна информация и може да търсят помощ и данни от източници, различни от лекаря. Често пациентите и семействата им правят следното:

 • Използват интернет да търсят повече информация за раковото заболяване на пациента и лечението му.
 • Проверяват информацията, предоставена от лекаря.
 • Търсят други лечения, допълваща или алтернативна медицина.
 • Молят за съвет семейството и приятелите.

Информацията от външни източници понякога е грешна или може да се различава от подадената от лекаря. Важно е да се набавя информация, на която може да се разчита и да се говори с лекаря за нея. Повечето библиотеки могат да помогнат на хората да намерят статии за раковите заболявания в медицински списания, както и информация, написана за пациентите и обществото. Добри места за получаване на информация са правителствени агенции, онкологични центрове и организации за ракови заболявания.

Адвокат

Болногледачът познава и разбира потребностите на пациента. Болногледачът се превръща в адвокат на пациента, комуникирайки тази информация с лекуващия екип. Въпреки че болногледачът може да няма медицински опит, всекидневният контакт с пациента му дава достъп до важна информация, която може да помогне на лекуващия екип при грижите за пациента. Информацията за симптомите и проблемите на пациента може да помогне на лекаря да планира по-добре лечението и да подобри перспективите на пациента.
Като адвокат на пациента болногледачът може да прави следното:

 • Да говори с лекуващия екип за потребностите и желанията на пациента.
 • Да набавя информация, която е трудна за намиране.
 • Да търси необходимите лекари и специалисти.
 • Да наблюдава пациента за промени и проблеми.
 • Да помага на пациента да се придържа към терапията.
 • Да съобщава на лекарския екип всички нови симптоми или нежелани реакции и да търси помощ за справянето с тях.
 • Да помага на пациента да прави здравословни промени и да следва здравословно поведение.
 • Да плаща сметките на пациента и да се грижи за застрахователните искове.

Лице за общуване

Добрата комуникация между лекаря, пациента и болногледача може да подобри здравето на пациента и медицинските грижи. Болногледачът често ще изпълнява ролята на говорител на пациента, като в същото време ще го ангажира в процеса на вземане на решения. Добрата комуникация помага както на лекаря, така и на болногледача да получават информацията, от която се нуждаят, за да подкрепят пациента. Лекарите трябва да знаят опасенията на пациентите, а болногледачите трябва да разбират заболяването и възможностите за лечение. Слабата комуникация може да доведе до объркване и неразбиране на лечението. Това може да окаже влияние върху изборите, направени относно лечението, както и върху шанса на пациента за подобрение.
Културните различия между лекаря и болногледача или пациента могат да окажат влияние върху комуникацията. При някои култури е често срещано животозастрашаващите диагнози да не се споделят с пациента и да се избягва да се говори за заболяването. Понякога болногледачът е лицето, което трябва да каже на пациента истината за сериозно или смъртоносно заболяване. Това може да бъде стресово преживяване за болногледачите и да засили чувството им на самота и отговорност. Болногледачите трябва да уведомят лекарския екип, ако мислят, че културните разбирания могат да повлияят върху начина, по който говорят за рака и върху процеса на вземане на решения.

Повечето текстове от уеб сайта на Националния институт по ракови заболявания могат да бъдат свободно възпроизвеждани или използвани. Националният институт по ракови заболявания трябва да бъде цитиран като източник. Моля, имайте предвид, че публикациите в блога, написани от лица извън правителството, може да са собственост на автора, а изображенията могат да са собственост на създателя им. В такива случаи е необходимо да се свържете с автора, художника или издателя, за да получите разрешение за повторната им употреба.

Още по темата