Лечение

При мъжете с рак на простатата има много възможности за лечение. Може да получите повече от един тип лечение. Лечението може да варира - не винаги това, което се счита за най-добро за един мъж, би било такова за друг. Правилното за Вас лечение зависи главно от:

  • Вашата възраст
  • Резултата по скалата на Глийсън
  • Стадия на рака на простатата
  • Вашите симптоми
  • Вашето общо здравно състояние

На всеки етап от заболяването има възможност за контролиране на болката и други симптоми, за облекчаване на нежеланите реакции и на емоционалните проблеми.

Лечение на рак на простатата

Лечение на рак на простатата

Хирургическа операция

Решението на хирурга за стратегията и операцията, които да се използват, зависи от определянето на характеристиките, размера и разпространението на тумора.

Лъчетерапия

За унищожаване на раковите клетки се използва високоенергийно лъчение, като същевременно се запазва здравата тъкан. При лечението на рак на простатата има два вида лъчева терапия.

Химиотерапия

Химиотерапията унищожава раковите клетки, възпрепятствайки растежа им, чрез използване на лекарства, наречени антинеопластични. Раковите клетки се възпроизвеждат по-бързо от нормалните; субстанции, използвани в химиотерапията, въздействат върху механизмите за възпроизвеждане на клетките и ги убиват (цитотоксичен ефект).

Хормонални терапии

Хормоналната терапия е лечение на рак, при което се забавя или спира растежа на рак, използващ хормони за растеж. Хормоналната терапия се нарича също и хормонално лечение или ендокринна терапия.