Какво трябва да знаят пациентите с карцином на простатата за COVID-19

Какво трябва да знаят пациентите с карцином на простатата за COVID-19

Въпреки че животът с карцином на простатата сам по себе си е огромно предизвикателство, пандемията от COVID-19 добави допълнителен стрес и безпокойство за много пациенти. Тук предоставяме основна информация, която може да бъде полезна за всеки в борбата му за по‑добро здраве и по‑дълъг живот.

Скрининг

Пандемията от COVID-19 доведе до намален обем на предлаганите медицински услуги, тъй като редица планови процедури бяха временно прекратени. Ограниченият достъп до първична медицинска помощ доведе до значителен спад в броя на скрининговите изследвания за онкологични заболявания. Тъй като основната цел на скрининга за карцином на простатата е болестта да се открие в ранен стадий, докато е успешно лечима, е от голямо значение всеки, който има обезпокояващи уринарни симптоми или е с повишен риск, да бъде консултиран от медицински специалист в системата на първичното здравеопазване.

Ако имате някакви необичайни симптоми или ви притеснява рискът от карцином на простатата, трябва да се консултирате с лекар (може би по телефона), с който да обсъдите вашите притеснения. Ако сте забелязали промени в начина, по който уринирате, това по вероятно се дължи на друг (нераков) проблем, отколкото на
простатен карцином. И все пак в случай на симптоми е важно да се прегледате, за да може с помощта на лекаря да разберете на какво се дължат.

Ако Вашият лекар счита, че може да имате проблем с простатата, той може да Ви предложи кръвен тест за измерване на PSA. В зависимост от нивото на PSA лекарят може да предложи в бъдеще да се направи повторно изследване на PSA, за да се провери дали нивото се променя. Или може да бъдете насочени към специалист в болницата.

Диагноза

Биопсията е основно средство за диагностициране на карцином на простатата. По време на пандемията обаче трябва да се вземат предвид и рисковите фактори, свързани с тази процедура. В зависимост от нивата на PSA, симптомите, резултатите от дигиталното ректално изследване (ДРИ) и/или резултатите от образните изследвания Вашият лекар ще прецени, дали е необходимо да се направи незабавна биопсия или е възможно да се отложи за по-късно. Данните показват, че забавянето на диагнозата на карцинома на простатата с нисък риск, не се отразява върху резултатите от заболяването?
В тези случаи, когато се налага незабавна биопсия, трябва да се приложат конкретни стратегии, за да се сведе до минимум рискът от инфекциозни усложнения. Те следва да включват снемане на подробна анамнеза, за да се установи наличието на висок риск от инфекция, изследване на с антибиограма, антибиотична профилактика, ректално туширане и трансперинеална биопсия.

Мониторинг

Някои пациенти с локализиран (ранен) карцином на простатата биват подложени на активно наблюдение, което обикновено включва редовни изследвания на PSA и в някои случаи дигитални ректални изследвания, ЯМР сканиране и биопсии на простатата. Пандемията от короновирус не трябва да влияе на графика за изследване на PSA, който следва да продължи, както е планиран. Ако обаче имате симптоми на коронавирус, ще трябва да отложите кръвния си тест, докато спазвате правилата за самоизолация у дома.
Ако сте на хормонална терапия, с която е постигнат добър контрол на простатния карцином, Вашият лекар може да реши изследването на PSA да се извършва на всеки шест, вместо на всеки три месеца. Това ще се случи само ако Вашият лекар счита, че по‑рядкото изследване на PSA е безопасно за Вас.
В някои области може да е възможно медицинските специалисти да ви посещават у дома, за вземане на кръв за изследване.

Лечение

Обикновено се препоръчва да продължите с планираното лечение, но при някои обстоятелства трябва да решите, дали да отложите или да промените лечението си на простатния карцином.
При вземането на такова решение безопасността винаги е с приоритет и трябва да имате предвид, че някои лечения на простатен карцином увеличават риска от инфекции, което може да ви изложи на риск от заразяване с коронавирус. В този случай за Вас може да бъдат по‑безопасни други лечения.
Някои лечения на карцином на простатата включват редовни посещения в болница или престой в болнично заведение. По време на пандемията от коронавирус това може да ви изложи на риск от заразяване с вируса. В този случай за Вас може да бъдат по‑безопасни други лечения, които не включват болничен престой, докато рискът намалее.
Простатният карцином често се развива бавно, така че при много мъже забавянето или промяната на тяхното лечение не би следвало да влияе на ефективността на лечението в дългосрочен план. Ако изследванията показват, че има по‑голяма вероятност карциномът да се развие или разпространи бързо, Вашият лекар трябва да придаде първостепенно значение на случая Ви, за да може да получите необходимото лечение без излишно отлагане.

Податливост към COVID-19

Мъжете с карцином на простатата в ранен стадий не са изложени на повишен риск от заразяване с COVID-19, тъй като не се наблюдава значително влияние на простатния карцином в ранен стадий върху имунната система.
Имунната система обаче може да се повлияе от някои лечения, например химиотерапия за напреднал карцином на простатата. От друга страна, пациентите на андроген‑депривационна терапия може да са изложени на по‑нисък риск. Важно е да се намери баланс между рисковете от лечението и местното разпространение на вируса COVID-19.

Ваксинация

Все още не е установена ефективността на ваксините при хора със слаба имунна система, включително мъже, подложени на химиотерапия за лечение на простатен карцином. Това е така, защото ваксините не са тествани при хора, подложени на химиотерапия или лечение с други медикаменти, които отслабват имунната система.
Ако провеждате химиотерапия, ваксината срещу COVID-19 може да не ви осигури толкова голяма защита срещу коронавирус, колкото обикновено. Но все пак може да е по‑добрият вариант, отколкото без никаква ваксина.

Изключване на медицинска отговорност:
Съдържанието на този уебсайт се предоставя за информационни и образователни цели. Моля, консултирайте се с Вашия лекар за персонализиран медицински съвет. Винаги търсете съвет от лекар при всякакви въпроси, свързани с медицинско състояние. Преди да приемете някакъв медикамент, лекарство без рецепта или добавка, се консултирайте с лекар, за да Ви направи подробен преглед.

Още по темата