Физическа активност под наблюдението на специалисти

Физическа активност под наблюдението на специалисти

Италианско проучване препоръчва най-подходящите спортовете за възрастни пациенти с рак на простатата. Препоръчват се съпротивителни и сърдечно-съдови упражнения.

Изследователите във Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori в Милан, Италия, извършват систематичен преглед и обобщение на рандомизирани проучвания относно влиянието на начина на живот върху пациенти с рак на простатата. Целта на проучването е да се установи как определени навици, напр. диета и упражнения, могат да повлияят върху качеството на живот на пациенти с онкологични заболявания.

Сред разглежданите навици е установено, че физическата дейност е най-ефективна: те наблюдават клиничните данни на пациенти, които редовно се упражняват под наблюдението на специалисти. Изследваната група е доста разнородна и включва мъже, които са спортували от най-малко един месец до най-много осем години. В допълнение пациентите са претърпели различни видове лечение.
Изследователите изтъкват и важността на здравословното хранене: намаляването на приема на калории помага за балансиране на индекса на телесна маса (BMI) и впоследствие водят до подобряване на качеството на живот на пациентите.

Въпреки това изглежда, че физическата активност има значително по-голямо въздействие; съпротивителните упражнения като вдигането на тежести, практикувани поне шест месеца, могат да имат положителни ефекти върху настроението, умората, физическата и сексуалната функция.

Според някои проучвания, анализирани в рамките на това изследване, трябва да се практикуват повече съпротивителни упражнения, а не аеробни спортове като ходене, каране велосипед или тичане, тъй като ползите се увеличават с течение на времето. Друг тип упражнения, които биха имали положителен ефект върху функциите на сърцето и кръвообращението, гъвкавостта и мускулната сила, както и върху умората, са сърдечно-съдовите упражнения практикувани в продължение на поне два месеца.
Истинското предизвикателство за тези, които трябва да се занимават с физически упражнения в напреднала възраст, се състои основно в мотивационните фактори. В научната литература се подчертава важността на редовното практикуване на спорт, поради което се препоръчва консултиране със специалисти, които могат да препоръчат физически упражнения, които са най-подходящи за специфичните характеристики на пациента и най-вече могат да проследяват индивидуалния прогрес във връзка с лечението на рака на простатата.

  1. Menichetti J et al., Lifestyle interventions to improve the quality of life of men with prostate cancer: A systematic review of randomized controlled trials, Onc Hema 2016. doi: 10.1016/j.critrevonc.2016.10.007
  2. Persaud N, Exercise Training Improves Quality of Life for PCa Patients, Renal & Urology News, 26 октомври 2016 г.

Още по темата

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson