АКО ПРОСТАТНИЯТ КАРЦИНОМ СЕ ЗАВЪРНЕ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕТО

АКО ПРОСТАТНИЯТ КАРЦИНОМ СЕ ЗАВЪРНЕ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕТО

Arnas Bakavicius, MD, PhD
Университетска болница „Santaros Klinikos“, Вилнюс, Литван

Какво означава да „се завърне или рецидивира“?

По принцип определението „карциномът на простатата се завръща“ или „карциномът на простатата рецидивира“ означава, че след предшестващото лечение има наличие на признаци на прогресия на простатния карцином. Това не означава, че лечението е било неправилно или пациентът е направил нещо нередно. Това просто означава, че някои клетки на простатния карцином са преживели лечението и сега показват признаци на прогресия.

Кои са видовете рецидиви?

Много мъже биват диагностицирани с карцином на простатата на различни етапи, т.е. злокачествените ракови клетки може да бъдат ограничени само в простатата (стадий I-II), злокачествените ракови клетки може да са се разпространили през простатната капсула, но не и по‑далеч (стадий III) или злокачествените ракови клетки може да са се разпространили и в други органи (стадий IV).1 Затова за лечението на заболяването на тези пациенти са необходими различни противоракови терапии2 и определението „рецидив“ не е универсално, а по-скоро индивидуално в зависимост от местоположението и предшестващото лечение.

 • Локален рецидив – клетките на простатния карцином рецидивират в областта на простатата или близките (тазови) лимфни възли. Локалният рецидив обикновено се появява след предшестващо лечение с терапевтична цел, т.е. операция (радикална простатектомия), лъчетерапия (външна лъчетерапия, брахитерапия) или друга локална терапия.
 • Далечен рецидив – клетките на простатния карцином рецидивират извън простатата и тазовите лимфни възли, т.е. в коремните и гръдните лимфни възли, костите, черния дроб или други органи. Когато карциномът се разрасне към отдалечено място, това се нарича метастаза. Отдалечен рецидив (метастаза) може да настъпи след предшестваща локална или системна терапия (хормонална терапия, химиотерапия или друга терапия).
 • Само биохимичен рецидив – този термин означава, че молекулярният маркер на простатния карцином, обикновено простатно-специфичен антиген (PSA), се повишава след всякакъв вид предшестваща терапия. Въпреки това не е ясно къде точно в тялото е рецидива, тъй като той е твърде малък, за да бъде открит с конвенционални рентгенографски методи3.
 • Далечен рецидив – клетките на простатния карцином рецидивират извън простатата и тазовите лимфни възли, т.е. в коремните и гръдните лимфни възли, костите, черния дроб или други органи. Когато карциномът се разрасне към отдалечено място, това се нарича метастаза. Отдалечен рецидив (метастаза) може да настъпи след предшестваща локална или системна терапия (хормонална терапия, химиотерапия или друга терапия).
 • Само биохимичен рецидив – този термин означава, че молекулярният маркер на простатния карцином, обикновено простатно-специфичен антиген (PSA), се повишава след всякакъв вид предшестваща терапия. Въпреки това не е ясно къде точно в тялото е рецидива, тъй като той е твърде малък, за да бъде открит с конвенционални рентгенографски методи3.

Как се открива рецидив?

Обикновено в началото на рецидива пациентът не усеща никакви симптоми, но в напредналите стадии на заболяването пациентът може да се оплаква от умора, болки в костите, загуба на тегло или проблеми с уринирането.
Обикновено повишеното ниво на PSA е първият признак за съмнение за рецидив на простатния карцином. Нормалните граници на PSA зависят от вида предшестваща терапия:

 • След операция (радикална простатектомия)2, когато е отстранена цялата простатна жлеза – PSA трябва да бъде под 0,2 ng/ml;
 • След лъчетерапия (външна лъчетерапия)2, когато е била облъчена цялата простатна жлеза – нивото на PSA не трябва да е увеличено повече от 2,0 ng/ml над най‑ниското ниво (надир), постигнато след терапията;
 • След системна терапия2 няма оптимален праг на PSA за рецидив на заболяването и повишеното ниво на PSA е най‑добрият прогностичен фактор, че заболяването ще рецидивира.

Местоположението и степента на рецидива обикновено се оценяват чрез образни изследвания3 като костна сцинтиграфия, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс или позитронно-емисионна томография. В някои случаи, когато не е ясно дали това е рецидив или нов тип карцином (втори първичен карцином), може да се наложи извършването на биопсия и хистологична оценка на подозрителните лезии.

Как се лекува рецидив?

По‑нататъшното лечение на рецидивирал карцином на простатата зависи от вида на рецидива, предшестващата терапия, съпътстващите заболявания, общото здравословно състояние и други аспекти.

 • Локален рецидив след предшестваща операция (радикална простатектомия)2. След предшестваща радикална простатектомия, когато е отстранена цялата простатна жлеза, се прилага спасителна лъчетерапия в леглото на простатата и/или тазовите лимфни възли, за да се контролира локалното рецидивиращо заболяване, понякога придружена от хормонална терапия.
 • Локален рецидив след предшестваща лъчетерапия (външна лъчетерапия)2. След предшестваща лъчетерапия, когато е облъчена цяла простатна жлеза, може да се приложи спасителна радикална простатектомия, но тя е свързана със значителен риск от усложнения, особено уринарна инконтиненция. В някои случаи е възможно да се приложат спасителна криотерапия, фокусиран ултразвук с висока интензивност или брахитерапия.
 • Отдалечен рецидив след предшестваща локална терапия2. В случай на отдалечен рецидив, т.е. в момент на метастазирало заболяване, стандартното лечение е системна хормонална терапия. Въпреки това, на този етап от заболяването лечението не е радикално и действието му ще спре, когато болестта развие механизми на резистентност. Според последните доказателства в условията на предварително лечение се препоръчва хормонална терапия от ново поколение, като Abiraterone acetate или Enzalutamide, както и химиотерапия с Docetaxel, заедно с конвенционалната хормонална терапия.
 • Отдалечен рецидив след предшестваща системна терапия2. В този момент ще са необходими системни терапии от по‑нататъшни линии (Abiraterone acetate, Docetaxel, Enzalutamide, Cabazitaxel, Radium-223 или други) в зависимост от вида на предшестващата терапия, повлияването от предшестващата терапия, местоположението и броя на метастазите, както и съпътстващите заболявания, общото здравословно състояние, предлагането на лекарствени продукти, както и други фактори.
 • Само биохимичен (PSA) рецидив2. Като се има предвид, че естествената анамнеза за рецидив само на PSA може да бъде продължителна и че измеримото ниво на PSA не винаги води до метастатично заболяване, една от възможностите може да бъде мониторинг на PSA при пациенти с нискорискови характеристики. Въпреки това при пациенти с високорисков рецидив се препоръчват стратегии за спасително лечение. Ако има подозрения, че рецидивът се развива локално, се препоръчват възможности за спасителнло локално лечение. Хормонална терапия трябва да започне за всеки случай при много бързо време на удвояване на PSA (<12 месеца).

Изключване на медицинска отговорност:
Съдържанието на този уебсайт се предоставя за информационни и образователни цели. Моля, консултирайте се с Вашия лекар за персонализиран медицински съвет. По въпроси, свързани с медицинско показание, винаги търсете съвет от лекар. Преди да приемете някакъв медикамент, лекарство без рецепта или добавка, се консултирайте с лекар, за да Ви направи подробен преглед.

 1. Brierley, JD, Gospodarowicz MK, Wittekind C. TNM classification of malignant tumors. UICC International Union Against Cancer. 8th edn; 2017.
 2. Mottet N, Cornford P, van den Bergh RCN, et al. EAU-EANM-ESTRO-ESUR-SIOG Guidelines on Prostate Cancer; 2020; https://uroweb.org/individual-guidelines/oncology-guidelines/.
 3. May EJ, Viers LD, Viers BR, et. Prostate cancer post-treatment follow-up and recurrence evaluation. Abdom Radiol (NY). 2016;41(5):862-76.

Още по темата