Химиотерапия

Химиотерапия

Химиотерапията унищожава раковите клетки, възпрепятствайки растежа им, чрез използване на лекарства, наречени антинеопластични. Раковите клетки се възпроизвеждат по-бързо от нормалните; субстанции, използвани в химиотерапията, въздействат върху механизмите за възпроизвеждане на клетките и ги убиват (цитотоксичен ефект).

Защо се нуждаете от химиотерапия?

  • За намаляване на размера на тумора
  • За контролиране на заболяването и намаляване на развитието
  • За облекчаване на симптомите и болката, причинени от метастази, и за запазване на приемливо качество на живот

В миналото този подход за лечение не се е използвал често при борбата с рака на простатата; старите лекарства не бяха особено ефективни. През последните години има голям напредък и химиотерапията се използва главно, когато ракът е в метастатичен стадий, т.е. когато се е разпространил извън простатата и хормоналната терапия не е достатъчна.

Още по темата

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson