Лечение на рак на простатата

Лечение на рак на простатата

КАК СЕ ЛЕКУВА
Най-подходящата стратегия за лечение зависи от внимателен анализ от специалист и от здравния статус на пациента и характеристиките на заболяването.

КАК СЕ КЛАСИФИЦИРАТ ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ СТРАТЕГИИ?

  • За лечение на заболяването се използва лечебна стратегия.
  • За наблюдение на развитието на заболяването във времето се използва стратегия за хроничност.
  • За намаляване или елиминиране на симптомите, причинени от прогресирането на заболяването, се използва палиативна стратегия.

Първо, трябва да правите разлика между наблюдение и активна терапия. При първия вариант изборът е да не се провежда терапия, а да се правят чести проверки, които имат за цел за контролиране на развитието на заболяването и потенциално модифициране на терапевтичния подход. Тези две опции са активно наблюдение и изчакване под наблюдение. При активното наблюдение лекарят следи тумора и неговия развитие въз основа на строг график на прегледи. При всеки преглед се провежда набор от тестове.
Целта е, ако заболяването прогресира, да се премине към другите възможности за лечение. Активното наблюдение е терапевтичен подход при лечение на локален рак на простатата с нисък резултат по скалата Глийсън. Ако имате локален напреднал рак на простатата, друг подход за лечение ще Ви бъде препоръчан. При „изчакване под наблюдение“ лекарят насрочва редовни посещения за наблюдение на Вашето здраве и препоръчва по-нататъшно лечение при проява на симптоми. Това лечение обикновено се назначава, когато не сте подходящи за радикална простатектомия, лъчева или хормонална терапия. Това може да е свързано с възрастта Ви или с други медицински състояния, които правят тези лечения опасни за Вас.
Този избор не трябва да се разглежда като резервен вариант: точно обратното, той често срещан и по-специално при пациенти със слабо агресивно заболяване, което е потенциално индолентно и с нисък риск. Този подход може да се избере и при пациенти, особено по-възрастни, които имат едновременно сериозни заболявания и неблагоприятна прогноза. От друга страна възможностите за активни лечения са разнообразни и включват техническа хирургическа операция, лъчева терапия, хормонална терапия, химиотерапия и други нови терапии, имайки предвид, че изследванията в тази област никога не спират.

Още по темата