Лъчетерапия

Лъчетерапия

За унищожаване на раковите клетки се използва високоенергийно лъчение, като същевременно се запазва здравата тъкан. При лечението на рак на простатата има два вида лъчева терапия:

  • Външна лъчева радиотерапия
  • Брахитерапия

Външна лъчева радиотерапия

Външната лъчева радиотерапия се извършва от машина, наречена линеен ускорител, излъчваща рентгенови лъчи, които въздействат върху простатата и убиват раковите клетки; това може да е подход за лечение при пациенти с рак на простатата от всички рискови класове. Как се определя целта? Радиологът подлага пациента на КТ (компютърна томография) на корема, наречена центриране, която позволява локализиране на зоната, която трябва да се подложи на лъчение, идентифицирайки раковите клетки и същевременно запазвайки здравите органи.

След това идва много важен етап – планирането на лечението: персонализиран и подходящ за пациента план за предпазване на рисковите органи като ректума, пикочния мехур, феморалните глави и червата, които трябва да бъдат защитени от лъчението. Най-често срещаните форми са триизмерната конформална лъчетерапия (3D-CRT) и модулирана по интензитет лъчетерапия (IMRT), дефинирани като конформационни лечения, от момента, в който лъчението се модулира около целевата жлеза (простата), позволявайки максимално запазване на съседните органи.

На следващо място е образно направляваната лъчетерапия (IGRT), която Ви позволява да насочите лъчението, благодарение на изображения, които дават възможност за идентифициране на простата с по-голяма прецизност при всяко лечение.

Брахитерапия

Тази форма на лъчева терапия включва поставяне на малки радиоактивни източници (семена) директно в простатата чрез хирургическа операция. Тази стратегия се предпочита при нискорискови пациенти, а при тези с умерен риск често се съпътства с външна лъчева радиотерапия или хормонална терапия.

Източниците на лъчение могат да бъдат:

  • Постоянни: малки семена от йод или паладий се поставят вътре в простатата и не се премахват;
  • Временни: източници на иридий се разполагат в простатата в количество, което се зависи от плана за лечение; впоследствие те се премахват.


Лъчетерапия и нежелани реакции

В края на лъчетерапията пациентът подлежи на периодични прегледи за оценка на нежелани реакции и за наблюдение на стойностите на ПСА/PSA.

Още по темата