Хормонални терапии

Хормонални терапии

Хормоналната терапия е лечение на рак, при което се забавя или спира растежа на рак, използващ хормони за растеж. Хормоналната терапия се нарича също и хормонално лечение или ендокринна терапия.

Хормоналната терапия се използва за:

 • Лечение на рак. Хормоналната терапия може да намали шанса от рецидив на рака, да спре или да намали растежа му.
 • Облекчаване на симптомите на рака. Хормоналната терапия може да се използва за облекчаване или предотвратяване на симптомите при мъжете с рак на простатата, които не са в подходящи за операция или лъчева терапия.

Видове хормонална терапия
Хормоналната терапия се дели на две големи групи: тези, които блокират способността на тялото да произвежда хормони и тези, които въздействат върху поведението на хормоните в тялото.

Кой получава хормонална терапия
Хормоналната терапия се използва за лекуване на рак на простатата и рак на гърдата, които използват хормони за растежа си. Най-често хормоналната терапия се използва заедно с други видове лечение на рак. Комбинацията от лечения, от които се нуждаете, зависят от вида рак, от това дали се е разпространил и до каква степен, дали използва хормони, за да расте, и дали имате други здравословни проблеми.

Как хормоналната терапия се използва заедно с други видове лечение на рак
Когато се използва в комбинация с други лечения, хормоналната терапия може да:

 • Намали размера на тумора преди хирургическа операция или лъчева терапия. Това се нарича неоадювантна терапия.
 • Намали риска от рецидив на рака след основното лечение. Това се нарича адювантна терапия.
 • Унищожи раковите клетки, които са се появили отново или разпространили в други части на тялото.

Хормоналната терапия може да доведе до Нежелани реакции
Тъй като хормоналната терапия блокира способността на тялото Ви да произвежда хормони или въздейства върху поведението на хормоните, тя може да причини нежелани реакции. Нежеланите реакции при Вас зависят от вида хормонална терапия, която получавате, както и от начина, по който тялото Ви ще реагира. Хората реагират по различен начин на едно и също лечение, така че не всички имат едни и същи нежелани реакции.
Някои често срещани нежелани реакции при мъже, които са подложени на хормонална терапия за рак на простатата, включват:

 • Горещи вълни
 • Загуба на желание или способност за секс
 • Отслабени кости
 • Диария
 • Гадене
 • Уголемени и чувствителни гърди
 • Умора

Какво да очаквате, когато сте подложени на хормонална терапия. Как се приема хормоналната терапия

Хормоналната терапия може да се приема по много начини. Някои често срещани начини са:

 • Орално. Хормоналната терапия се приема под формата на таблетки, които гълтате.
 • Инжекция. Хормоналната терапия се приема чрез инжекция в мускул на ръката, бедрото, задните части или подкожно в мастната част на ръката, крака или корема.
 • Хирургическа операция. Може да бъдете подложен на хирургическа операция за отстраняване на органи, които произвеждат хормони. При жените се премахват яйчниците. При мъжете се премахват тестисите.

Място на прием на хормоналната терапия
Мястото, на което получавате хормоналната терапия, зависи от вида ѝ и начина на приемане. Можете да я приемате вкъщи. Или може да получавате хормоналната терапия в лекарски кабинет, клиника или болница.

Как може да Ви повлияе хормоналната терапия
Хормоналната терапия въздейства върху хората по различни начини. Начинът, по който се чувствате, зависи от рака, който имате, колко е напреднал, вида хормонална терапия, която получавате, както и от дозировката. Вашите лекари и медицински сестри не могат да знаят със сигурност как ще се чувствате по време на лечението.

Как мога да разбера, дали хормоналната терапия е ефективна?
В случай, че приемате хормонална терапия за рак на простатата, ще Ви бъдат назначени редовни тестове за ПСА/PSA. Ако хормоналната терапия е ефективна, нивата Ви на ПСА/PSA ще остават едни и същи или може да се понижат. Но ако нивата Ви на ПСА/PSA се повишават, това може да бъде индикатор, че лечението вече не е ефективно.

Специални хранителни нужди
Хормоналната терапия за рак на простатата може да доведе до наддаване на тегло. Говорете със своя лекар, медицинска сестра или диетолог, ако напълняването се превърне в проблем за Вас.

Работа по време на хормонална терапия
Хормоналната терапия не би следвало да пречи на способността Ви да работите.

Нови терапии

За терапията на рак на простатата в напреднал стадий се появяват нови лекарства. Това са терапии, които въздействат върху тумора посредством нови/различни механизми на действие и включват нова химиотерапия, нови радиофармацевтици и нови хормонални терапии.
В случай на нежелано събитие, моля, свържете се с лекаря си.

Източник: Национален институт по ракови заболявания (https://www.cancer.gov)

Повечето текстове от интернет страницата на Националния институт по ракови заболявания могат да бъдат свободно възпроизвеждани или използвани. Националният институт по ракови заболявания трябва да бъде цитиран като източник. Моля, имайте предвид, че публикациите в блога, на лица не работещи за правителството, може да са собственост на авторите.

Още по темата