Встъпителна лекция в дискусионния панел "Добре информираният пациент. Защо познанията са важни?"

Встъпителна лекция в дискусионния панел "Добре информираният пациент. Защо познанията са важни?"

Шизофрения, Псориазис, ХЛЛ, MM, Рак на простатата, Болест на Крон, Голямо депресивно разстройство, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

Гледайте встъпителната лекция на Влатка Радич (Лидер работа с пациенти и инициативи за подкрепа за Централна и Източна Европа, Janssen), която подчертава значението на познанията за по-добро справяне със заболяванията и представя подхода на Janssen за по-бързо въвеждане, на по-добри иновативни решения, посредством тясно сътрудничество с пациентите.

Пациентите се нуждаят от надеждна информация, за да бъдат добре осведомена и информирана страна в процеса, за да защитават своите интереси и за да си партнират по-добре със своите лекари.
Тя също така подчерта, че на застъпниците за правата на пациентите трябва да бъдат осигурени необходимите познания, които ще им помогнат да бъдат равноправни партньори с другите заинтересовани лица в процеса на търсене на системни решения за по-добри резултати.

„От няколко десетилетия ние в Janssen се стремим да подобрим качеството на живот на пациентите, търсейки по-добри решения относно диагностиката, процеса на лечение и грижите за пациента. Тези ценности произтичат от нашето Кредо, което задава посоката на всички наши действия. JANSSEN 4 PATIENTS, като уеб платформа и източник на познания, е отговор на нуждите на пациентите, включително на техния стремеж за знания, свързани не само със съответните терапевтични области, но и със сложните системи на здравеопазването.“

EM-71703