Обучение по икономика на здравеопазването за застъпници за правата на пациенти

Обучение по икономика на здравеопазването за застъпници за правата на пациенти

Цели и предназначение на оценките на здравните технологии (ОЗТ)

Желаете ли да научите повече за оценката на лекарствата и медицинските изделия? Гледайте този видеоклип и научете повече за ползите и рисковете от оценката на здравните технологии (ОЗТ).

Подходи за оценка на здравни технологии (ОЗТ) - някои детайли

Как оценката на здравните технологии (ОЗТ) оценява стойността на лекарствените продукти? Открийте някои отговори в този кратък видеоклип.

Основи на икономическата оценка

Гледайте този видеоклип и разберете методите за икономическа оценка в областта на здравеопазването.

Необходимост от политика за реимбурсация

Необходимост от политика за реимбурсация

Политиката за реимбурсация

Политиката за реимбурсация се основава на: контрол на цените, контрол на обемите и регулиране на реимбурсацията (доплащане).

Какво означава „оценка на здравни технологии“ (ОЗТ)?

Оценката на здравни технологии (ОЗТ) е мултидисциплинарна наука за оценяване на новите здравни технологии.

Ролята на ОЗТ в достъпа до иновации

Процесът на изграждане на политиките за реимбурсация, зависи от резултатите, които ОЗТ системата предоставя. С други думи ОЗТ подпомага вземането на решения, свързани с политиките за реимбурсация.

Терминологичен речник

Терминологичен речник