Въздействаща защита правата на пациентите

Въздействаща защита правата на пациентите

Принципи на въздействащата защита правата на пациентите

Да бъдеш представител на пациенти и ефективно да защитаваш техните права и нужди не е лесно. Тук можете да намерите някои принципи, които да ви помогнат да постигнете мисията си.

Как могат представителите на пациентските организации да имат конструктивен диалог с властите

Представителите на пациентите и пациентските организации имат все по-важна роля при вземането на решения в областта на здравеопазването от правителствата, националните здравни служби и здравноосигурителните фондове в Европа. Лицата, вземащи решения, обръщат все по-голямо внимание на пациентските организации и тяхната перспектива, с която те допринасят за дебатите в областта на здравеопазването.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson