Необходимост от политика за реимбурсация

Необходимост от политика за реимбурсация

Още по темата

Какво означава „оценка на здравни технологии“ (ОЗТ)?


Политиката за реимбурсация


Ролята на ОЗТ в достъпа до иновации