Подходи за оценка на здравни технологии (ОЗТ) - някои детайли

Подходи за оценка на здравни технологии (ОЗТ) - някои детайли

Подходи за оценка на здравни технологии (ОЗТ) - някои детайли
Advocacy Center

Как оценката на здравните технологии (ОЗТ) оценява стойността на лекарствените продукти? Открийте някои отговори в този кратък видеоклип.

Още по темата

Какво означава „оценка на здравни технологии“ (ОЗТ)?


Необходимост от политика за реимбурсация


Политиката за реимбурсация