Яна Пелухова, Застъпник за правата на пациентите, Пациентска Организация "Диагноза Левкемия", Чехия

Яна Пелухова, Застъпник за правата на пациентите, Пациентска Организация "Диагноза Левкемия", Чехия

Шизофрения, Псориазис, ХЛЛ, MM, Рак на простатата, Болест на Крон, Голямо депресивно разстройство, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

Пациентите трябва да са подготвени да вземат участие в процеса на вземане на решения и те могат да правят това само когато са правилно информирани. Една от основните роли на организациите за подкрепа на пациенти е да предоставят познания за болестта и възможностите за лечение и да дадат възможност на пациента да бъдат активна страна в своето лечение.