Живот с болестта на Крон

ЖИВОТ С БОЛЕСТТА НА КРОН

Болестта на Крон най-често се развива между 15 и 35-годишна възраст, т.е. по времето, което съвпада с пубертета и промените, свързани с личния живот и кариерата. След завършване на образованието си, много пациенти си задават въпроса: Какво ще правя сега? Това е етап от живота, когато въпросите относно сексуалността, партньорствата и семейното планиране идват на преден план.

Присъединете се към местна група за подкрепа към пациентски организации, ако вече не сте го направили.