Видеоклипове

Моят път с ВЗЧ: Мисия: Ремисия

Болест на Крон

Моето ВЗЧ: Живот след поставяне на диагнозата ВЗЧ

Болест на Крон

Моето ВЗЧ: Ежедневие

Болест на Крон

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson