Моето ВЗЧ: Ежедневие

Моето ВЗЧ: Ежедневие

Шизофрения, Псориазис, ХЛЛ, MM, Рак на простатата, Болест на Крон, Голямо депресивно разстройство, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

За повечето хора да бъдат диагностицирани с хронично възпалително заболяване на червата (ВЗЧ) може да бъде прекомерно тежко и объркващо, а животът със симптомите може да окаже съществено влияние върху ежедневието.

Получаването на правилната подкрепа и съвети могат да помогнат да се преодолеят някои от предизвикателствата на живота с ВЗЧ и да се живее пълноценно. Подкрепа и съвети могат да се получат под различна форма, защото индивидуалните нужди са различни."Моето ВЗЧ: Ежедневие" се фокусира върху едни от най-честите предизвикателства пред хората с ВЗЧ и начини за тяхното преодоляване. Прочетете повече за Болестта на Крон в нашия сайт www.janssen4patients.com

Това видео е създадено от Janssen в партньорство с Асоциациите на Европейската Федерация по Крон и Улцерозен Колит (EFCCA). За повече информация за EFCCA, моля посетете http://www.efcca.org