Advocacy Center

Основна информация

Икономика на здравеопазването
Здравни системи
Въздействаща защита правата на пациентите
Медия и Комуникации

Партньори

Асоциация на пациентите с онкологични заболявания. 1000, София, България; ул. Стефан Караджа 11А
Фондация Айвър Град София 1172 ул. Тодор Кожухаров № 7А, вх. А, ет. 4, ап. 23 Явор Конов
Грижа за пациента БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1220, р-н Красно село, ул. Христо Матов, No 3, ет. 6