Дискусионният панел "Добре информираният пациент. Защо познанията са важни?"

Дискусионният панел "Добре информираният пациент. Защо познанията са важни?"

Шизофрения, Псориазис, ХЛЛ, MM, Рак на простатата, Болест на Крон, Голямо депресивно разстройство, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

Представители на пациентки организации от Централна и Източна Европа, включително Войчех Вишневски, говорител на Онкологична фондация Аливия (Полша), Мира Армър, MijelomCRO (Хърватия), Яна Пелухова, Сдружение "Диагноза левкемия" (Чехия), взеха участие в интересен дебат.

Те подчертаха същественото значение на познанията и подкрепата по време на болест. Един добре образован пациент може да си сътрудничи по-добре с лекаря, да спазва прилежно дадените му напътствия и така да се справи по-добре с болестта.

"Информацията никога не е достатъчно, но когато е прекалено много тя може да бъде объркваща. Допълнителните материали, предоставяни от надежден източник, са много важни. Пациентите не знаят къде да потърсят информация и затова надеждни източници като www.Janssen4Patients.com са изключително важни, особено в страни и региони, където няма пациентски организации. Това е важно, защото както знаем, добре образованите пациенти се справят по-добре в процеса на лечение. " каза Мира Армър, MijelomCRO

Това е особено важно при хроничните заболявания, като например шизофрения, когато знанията до голяма степен влияят на самодисциплината и ефикасността на терапията. Това се отнася и за пациентите с рак, които обикновено имат сериозни притеснения относно болестта си и лечението. В допълнение, представителите на пациентските организации подчертаха, че способността за навигация в сложната система на здравеопазването става все по-важен елемент от самия процес на лечение.

“Пациентите трябва да бъдат готови да участват в процеса на вземане на решения, а това може да се случи само ако им се предостави информация. Една от основните роли на организациите за подкрепа на пациентите е да посредничат в опознаването на болестта и възможностите за лечение и да дадат възможност на пациентите да участват активно в своето лечение“ добави Яна Пелухова, Сдружение "Диагноза левкемия" (Чехия)

Дискусионният панел бе закрит с обобщение от Марек Пособкевич, министър и главен здравен инспектор, който разказа за своя опит в сътрудничеството с пациентски организации и призна, че тяхната роля в системата на здравеопазването става все по-важна и значима.

EM-71774