II IPEC, Варшава: ДОБРЕ ИНФОРМИРАНИЯТ ПАЦИЕНТ. ЗАЩО ПОЗНАНИЯТА СА ВАЖНИ?

II IPEC, Варшава: ДОБРЕ ИНФОРМИРАНИЯТ ПАЦИЕНТ. ЗАЩО ПОЗНАНИЯТА СА ВАЖНИ?

Шизофрения, Псориазис, ХЛЛ, MM, Рак на простатата, Болест на Крон, Голямо депресивно разстройство, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

Janssen бе партньор на Втория международен конгрес за овластяване на пациентите, за да постави основите на дискусия около значението на познанията и подкрепата по време на болест. Дискусионния панел - "Знание, партньорство, разбиране. Как да подобрим компетентността на пациентите на индивидуално и системно ниво? Как да установим сътрудничество на местно ниво и в Централна и Източна Европа?" се проведе на 09 април 2018 г. във Варшава

Дебатът започна с встъпителна лекция на Влатка Радич (Лидер работа с пациенти и инициативи за подкрепа за Централна и Източна Европа, Janssen), която подчерта значението на познанията за по-добро справяне със заболяването. След представители на пациентски организации от Централна и Източна Европа, включително Войчех Вишневски, говорител на Онкологична фондация Аливия (Полша), Мира Армър, MijelomCRO (Хърватия), Яна Пелухова, Пациентска Организация "Диагноза Левкемия" (Чехия) подчертаха същественото значение на познанията и подкрепата по време на болест. Един добре образован пациент може да си сътрудничи по-добре с лекаря, да спазва прилежно дадените му напътствия и така да се справи по-добре с болестта.

Дискусионният панел бе закрит с обобщение от Марек Пособкевич, министър и главен здравен инспектор.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson