Какви са най-големите предизвикателства пред Вас, когато защитавате Вашите пациенти?

Какви са най-големите предизвикателства пред Вас, когато защитавате Вашите пациенти?

Шизофрения, Псориазис, ХЛЛ, MM, Рак на простатата, Болест на Крон, Голямо депресивно разстройство, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

Мнения на застъпници за правата на пациентите от Централна и Източна Европа