Подходи за оценка на здравни технологии (ОЗТ) - някои детайли

Подходи за оценка на здравни технологии (ОЗТ) - някои детайли

Шизофрения, Псориазис, ХЛЛ, MM, Рак на простатата, Болест на Крон, Голямо депресивно разстройство, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

Как оценката на здравните технологии (ОЗТ) оценява стойността на лекарствените продукти? Открийте някои отговори в този кратък видеоклип.