Различни системи на здравеопазване, различни резултати - фокус върху Централна и Източна Европа

Различни системи на здравеопазване, различни резултати - фокус върху Централна и Източна Европа

Шизофрения, Псориазис, ХЛЛ, MM, Рак на простатата, Болест на Крон, Голямо депресивно разстройство, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

Вижте това интересно видео, подготвено от експерти в областта на икономика на здравеопазването, за различните системи на здравеопазване и различните резултати в страните от Централна и Източна Европа. За повече информация посетете www.janssen4patients.com