Нагласи на членовете на семейството към терапията

Нагласи на членовете на семейството към терапията

Функционални стратегии при първа психоза и първо хоспитализиране.

Хората, които се лекуват за шизофрения, често са заобиколени от членове на семейството си, близки, приятели, познати и други хора, чието мнение е важно за тях.

Имаме предвид хора, чиито думи се приемат сериозно от тези, които се лекуват за шизофрения и които засягат поведението им. Затова мненията, вярванията, препоръките и предложенията на близките на пациентите с шизофрения, често са много важни за процеса на лечение. Те могат да бъдат от съществено значение за придържането на пациента към назначената му от лекаря терапия. Те могат да бъдат от съществено значение за извършването на медицински прегледи, участието в други форми на терапия, срещи с психолог или на рехабилитационни дейности.

Запомнете!

Най-благоприятната ситуация е, когато лекуващият лекар, самият пациент и близките му имат единно мнение относно лечението, лекарствената терапия и другите терапевтични опции.

Тогава всички участници в процеса на лечение, подкрепят пациента по единен начин в усилията му/й да се възстанови. По този начин могат да се избегнат недоразуменията и липсата на разбиране.

Семейството и близките на пациенти, лекувани за шизофрения, понякога изпитват съмнения относно прилаганата лекарствена терапия, медицинските препоръки или курса на лечение. Тези съмнения са естествени. Те отразяват ангажираността на роднините и приятелите в процеса на лечение на болния член на семейството. Те означават, че семейството и приятелите не пренебрегват това, което се случва с болния.

Съмненията и въпросите не са нищо лошо. Важно е обаче „как се справяте с тях“.

Хубаво е да знаете, че...

Всеки има право на собствено мнение, коментари, възгледи. Особено, ако мнението е свързано със здравето на болен член на семейството или приятел. Важен обаче е начинът, по който тези съмнения, въпроси или резерви се изразяват.

Запомнете!

Най-неблагоприятната ситуация е, когато съмненията на семейството и приятелите по отношение на лечението на болния не се споделят с лекуващия лекар по време на прегледите (или с друг специалист, участващ в процеса на лечение), а в същото време, вкъщи пациентът чува, че той или тя не трябва да прави това, което медицинските специалисти препоръчват.

Най-добре би било да се избягва такава ситуация. В повечето случаи това усложнява процеса на лечение. Дори ако притесненията на роднините са оправдани, такова поведение подкопава вярата на пациента във всяко бъдещо лечение.

Защото в бъдеще, ако има други препоръки, вече приети от близките, самите пациенти могат да ги отхвърлят и да откажат, например, да следват препоръките на лекаря си. Могат да си спомнят, че преди това са били посъветвани да не го правят.Какво трябва да се направи тогава?

Първо, семейството и близките на пациента трябва да имат колкото се може по-пълни и надеждни знания за заболяването и лечението. Затова се препоръчва знанията на семейството да се разширяват възможно най-много посредством книги, брошури и други източници.

Хубаво е да знаете, че...

Знанията относно болестта, нейното лечение и отделните лекарствени продукти могат значително да подпомогнат разбирането на това, което се случва с болния член на семейството, защо той или тя получава специфични препоръки от лекуващия лекар, какви лекарствени използват се използва за лечение на шизофрения и какви са техните предимства и недостатъци.

Второ, ако има някакви въпроси, резерви, съмнения, добре е да се говори за тях с лекаря (или с други специалисти, които участват в лечението). Определено е по-добре да се говори навреме за всякакви съмнения, свързани с лекарствената терапия или лечението, отколкото те да се премълчават.

Запомнете!

Ако имате въпроси относно лечението на Ваш близък, попитайте лекар, психолог или друг здравен специалист.

Ако не сте съгласни с някои препоръки, дадени на Ваш близък, кажете на лекаря за това, за предпочитане по време на прегледа или най-късно на следващия.

Ако имате съмнения, въпроси или коментари, може да помолите за обяснения или препоръка за информационни материали.

Ако смятате, че обяснението не е изчерпателно, може да помолите за допълнителни разяснения; имайте предвид, че здравето на човека, който се лекува, е най-ценно и всякакви недоразумения или конфликти не биха били от полза.