Ролята на семейството

Да говорим за шизофрения

Да говорим за шизофрения

Стратегии за подкрепа от страна на семейството в различните стадии на заболяването

Първото хоспитализиране е един от най-трудните периоди за всяко семейство, в което има човек, болен от шизофрения. Това е време на тревожност и несигурност и диагностицирането на шизофрения често се приема като присъда без право на обжалване.

Нагласи на членовете на семейството към терапията
Хората, които се лекуват за шизофрения, често са заобиколени от членове на семейството си, близки, приятели, познати и други хора, чието мнение е важно за тях.
Терапевтично влияние на болногледача

Шизофренията е хронично заболяване, което изисква продължителна терапия, обикновено през целия живот на пациента.

Влияние на семейството върху хода на заболяването

Семейството може да играе различни роли - полезна, подкрепяща, мотивираща или неблагоприятни - които предизвикват рецидиви. Добре е да помислите за собственото си влияние и отговорност за по-нататъшния ход на болестта и лечението на Вашия роднина.

Животът с пациент с шизофрения

Животът на семейството и другите близки на пациенти с шизофрения може да бъде изпълнен с постоянен страх от повторна поява на психоза и от нарушено функциониране на болния, свързано с хронични симптоми.

Реакция на семейството към психозата

Всяко семейство реагира различно към заболяването на член на семейството.

Ефект на заболяването върху семейния живот

Появата на шизофрения или всяко друго тежко, хронично заболяване е предизвикателство. Психозата и последствията от нея предизвикват много емоционални реакции в семейството и създават редица организационни проблеми.

Първо посещение

Посещение при психолог или психиатър

Едно посещение може да обхване диагностициране на личността, за да се разбере моделът на реагиране на външни събития и вътрешни преживявания - модели, които възпрепятстват адаптацията и справянето с трудностите в живота, както и решаването на конфликтни междуличностни ситуации. Диагностицират се също и стиловете за справяне със стреса, механизмите за психологическа защита, самооценката и представата за себе си като значителен ресурс, полезен за справяне с трудни ситуации. Важно е да се разберат емоционалните отношения в семейството, както и травматичните преживявания от детството и зрелостта.

Диагноза и методи на лечение

Личният лекар диагностицира причините за различни усещания. Затова лекарят пита за семейното и житейското положение на пациента, източника на неговия/нейния стрес и внимателно изследва соматичното състояние. Ако е необходимо, лекарят назначава допълнителни тестове (лабораторни тестове на кръв и урина, евентуално и хормонални, рентгенови, ЕКГ и др.).

Кога е необходимо хоспитализиране?

По-голямата част от терапията се провежда извън болницата, обикновено в дома на пациента, със семейството му.

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Живей, не страдай!

Janssen: Нашият ангажимент към невронауката

Janssen has a strong heritage in neuroscience and we are a proud pioneer in the field. It is our mission to reduce the burden, disability and devastation caused by mental health disorders and transform individual lives