Посещение при психолог или психиатър

Посещение при психолог или психиатър

Ролята на психолога е да предостави психическа подкрепа на хората в криза и да диагностицира психологичните проблеми и конфликти. По-задълбочена психологическа диагноза е необходима при хора, стадащи от:

  • тревожни състояния,
  • обсесивни мисли и дейности,
  • лошо настроение, раздразнителност,
  • нарушения на съня и апетита,
  • проблеми със справянето с негативни емоции (гняв, злоба, страх) и импулси.

Едно посещение може да обхване диагностициране на личността, за да се разбере фиксирания модел на реагиране на външни събития и вътрешни преживявания - модели, които възпрепятстват адаптацията и справянето с трудностите в живота, както и решаването на конфликтни междуличностни ситуации. Диагностицират се също и стиловете за справяне със стреса, механизмите за психологическа защита, самооценката и представата за себе си като значителен ресурс, полезен за справяне с трудни ситуации. Важно е да се разберат емоционалните отношения в семейството, както и травматичните преживявания от детството и зрелостта.

Запомнете!

Резултатът може да бъде полезен за изготвянето на план за психотерапия.

Не трябва да се подготвяте предварително, за да посетите кабинет на психолог или психиатър. Ако имате притеснения просто си запазете час. Ако се страхувате, че може да забравите някой важен въпрос, запишете си ги, за да обясните всичко, което Ви притеснява по време на срещата с професионалист.

Знаете ли, че...

Пациентът може по-лесно да приеме посещението, ако е придружен от някой близък - лекарите позволяват присъствието на такъв човек.

Как протича посещение при психолог или психиатър?

Психиатърът не използва сложни диагностични методи, понякога дори не носи бяла престилка. Най-важен е откровеният разговор, който позволява да се обяснят причините за тревожността на изследвания човек. Лекарят ще задава въпроси, за да получи информация, необходима за диагнозата.Въпросите за налудностите и халюцинациите (шизофренни симптоми) могат да звучат странно на хората с други разстройства, но отговорите на тези въпроси са необходими за диагностичния процес. Психиатърът може също така и да измери параметри като артериално кръвно налягане, може да предпише допълнителни изследвания/тестове, които ще помогнат за получаването на диагноза или за наблюдението на терапевтичния процес.