Видеоклипове

ЖИВЕЙ, НЕ СТРАДАЙ!

Кампания в подкрепа на хората с психични заболявания. Всеки пети българин в някакъв момент от живота си ще има психичноздравни трудности и ще има нужда от подкрепа. А тази подкрепа трябва да е налична, да е достъпна, да е нестигматизирана и разпознаваема от всички. От ключово значение е обществото да преодолее предразсъдъците към проблемитре и навреме да се търси психиатрична помощ, за да се получи адекватно лечение още в ранните стадии на заболяването.