Как се диагностицира шизофренията?

Значение на ранната диагностика на шизофренията

Ранното диагностициране и лечение позволяват на пациентите да се възстановят бързо, но също така и да се върнат при семействата си, да работя, да учат, т.е. да бъдат нормални.

Симптоми на шизофрения

Симптомите на шизофрения могат да бъдат разделени на пет групи, като пациентът може да демонстрира само един, два симптома или няколко от тях. Също е възможно лице, диагностицирано с шизофрения, дълго време да не изпитва симптоми на заболяването.

Симптоми на шизофренията

Симптоми на шизофренията

ШИЗОФРЕНИЯТА Е ЗАБОЛЯВАНЕ КАТО ВСЯКО ДРУГО. Някои мозъчни структури не функционират правилно.

Последствия от симптомите на шизофренията

Последствия от симптомите на шизофренията

Когнитивните функции и болестта

Изследване показва обратната връзка между продължителността на заболяването и броя на преживените епизоди, от една страна, и резултатите на невропсихологичните тестове, от друга.

Как лекарствените продукти повлияват симптомите на шизофрения?

Как лекарствените продукти повлияват симптомите на шизофрения?

Как се появяват симптомите на шизофренията?

Как се появяват симптомите на шизофренията?

Какво представлява шизофренията?

Рецидив

РЕЦИДИВЪТ е състояние, при което пациентът отново започва да изпитва симптоми на болестта, които по-рано са били отшумели.

Правила за лечение на психични разстройства

Сигналите/симптомите на психичните заболявания, за които трябва да се следи и които трябва да бъдат консултирани с лекар или психолог, са много различни и могат да се появяват поотделно или едновременно.

Притеснителни симптоми

Характерна особеност на симптомите на психичните разстройства е фактът, че в преобладаващото си мнозинство са неспецифични, което означава, че едни и същи симптоми (напр. тревожност, лошо настроение, налудности, халюцинации, нарушения на паметта) могат да бъдат открити при различни соматични и психични състояния.

Какво представляват психичните разстройства?

Наличието на някои от симптомите не винаги означава наличие на психично разстройство. Страданието, тревожността, тъгата, обезкуражаването, безсънието или липсата на апетит са естествени реакции при трудни събития, конфликти, претърпени загуби и изживени разочарования.

Причини за шизофрения

Дори и никой от Вашето семейство да не е страдал от шизофрения, рискът това да сте Вие е 1:100.

Шизофрения и психоза

Психозата е състояние, при което психотичният човек възприема света по специфичен, анормален начин, който не отразява реалната действителност. Шизофренията или по-скоро групата от шизофренни психози е термин, който описва много различни психози с различно представяне и ход на развитие.

За шизофренията
Терминът „шизофрения“ не е еднозначен по отношение на диагнозата и терапията и води до различни погрешни обобщения и митове. Въведен е от швейцарския психиатър Ойген Блойлер, който комбинира две гръцки думи - „схизо“ ('разцепвам') и „френ“ ('ум'). Тогава се е смятало, че психозата се проявява чрез „разцепване на ума“ и няма нищо общо с „разделянето на личността“, което е непсихотичен симптом от групата на дисоциативните разстройства.
Въпроси и отговори за шизофренията

д-р Живко Апостолов, д.м. Катедра „Психиатрия и медицинска психология“, Медицински университет гр. Варна

Развитие на заболяването

Рецидиви на шизофренията

Шизофренията е хронично заболяване. Рискът от рецидив е висок. Данните показват, че при 75% от пациентите симптомите на заболяването се появяват отново в рамките на 12 месеца. Рискът от рецидив значително намалява, ако назначената терапия се следва съгласно препоръките на лекаря. Независимо от това, дори когато пациентът се придържа към схемата на лечение, е възможен рецидив.

Ход на шизофренията

Ходът на психозите е различен при отделните хора и зависи от много фактори, най-важният от които е дали пациентът приема правилните лекарства, в подходящи дози и за подходящ период.

Начало на шизофренията

Шизофренията рядко започва преди пубертета, докато при достигане на зряла възраст честотата рязко се увеличава. Заболяването засяга както мъже, така и жени (в съотношение 1.4:1). По-голям брой случаи се диагностицират при по-големи юноши или при двадесетгодишните, но симптомите на шизофрения могат да се появят във всяка възраст.