Симптоми на шизофрения

Симптоми на шизофрения

Симптомите на шизофрения могат да бъдат разделени на пет групи, като пациентът може да демонстрира само един, два симптома или няколко от тях. Също е възможно лице, диагностицирано с шизофрения, дълго време да не изпитва симптоми на заболяването.

Запомнете!

Важно е да се запомни, че болният човек обикновено демонстрира само малък брой от симптомите и тежестта им зависи от стадия на болестта. При обостряне на заболяването симптомите се засилват, а в периода на подобрение (ремисия) те намаляват или напълно изчезват.

Терминът „позитивни симптоми“ не означава, че те въздействат позитивно върху даден човек. Терминът се отнася до факта, че има психически явления, които отсъстват при здрави хора, симптоми, които сякаш се добавят към нормалния начин на психическо функциониране на човека. Причината за позитивните симптоми е нарушен биохимичен баланс - хиперактивност на допамин (един от невромедиаторите) в определени зони на мозъка. Позитивните симптоми включват халюцинации и налудности.

Hалудности, анормални мисли, подозрение

Част от възприятията на шизофрениците са странни, погрешни, значително се отклоняват от реалността, от вярата на семейството и приятелите им, както и от предишните им убеждения. Например, те може да вярват, че други хора знаят какво мислят, че са преследвани, че другите заговорничат против тях или контролират мислите или поведението им.На разговорния език, може да се каже, че те имат чувството, че са „прозрачни“ или „притиснати в ъгъла“. Понякога тези им възгледи са толкова близо до реалността, че семействата или приятелите им може да им вярват, мислейки, че техният учител или колегите на работа са недоволни от тях или ги тормозят.Особено в началните етапи на шизофренията самите шизофреници, както и семействата им, могат да вярват, че причината за такива странни възгледи е „отрова“ или „наркотик“, добавен в храната или напитките им. Шизофрениците могат да тълкуват погрешно реални случки, което обикновено предизвиква страха им. Например могат да чуват тиктакащ часовник, като нечии стъпки.

Хубаво е да знаете, че...

налудностите са грешни убеждения, основани на неправилни заключения относно външната реалност, които се отстояват въпреки недвусмислените доказателства, които категорично ги отричат

Халюцинации

Понякога шизофрениците могат да чуват гласове на хора, които реално не могат да чуват, тъй като тези хора не са наблизо. Обикновено тези нереални гласове казват нещо негативно на шизофреника, заповядват или забраняват нещо.Пациентите с шизофрения често слушат тези гласове, изпълняват техните команди или се опитват да се защитят от тях, напр. да усили музиката или да запуши ушите си. Шизофрениците рядко могат да виждат нещо, което в момента не е в полезрението им (така че халюцинациите им рядко са зрителни).В хода на шизофренията - освен най-честите слухови и редките зрителни халюцинации, може да се появят други халюцинации, напр. обонятелни (усещане на странни миризми), вкусови (убеждение, че вкусът на храната е различен и затова болният отказва да яде) или тактилни (напр. усещане, че Ангелът на Смъртта натиска болния по гърба). Понякога „гласовете“ нареждат на пациента да остави терапията си настрани. Пациентът изпълнява чутите „заповеди“ и спира да приема предписаните му лекарствени продукти, без да се консултира с лекаря си, което може да доведе до влошаване и необходимост от повторна хоспитализация.

Хубаво е да знаете, че...

Халюцинациите представляват възприемане на несъществуващи обекти, които се създават от мозъка като реални. Халюцинациите могат да засегнат всички сетива (напр. слухови, зрителни, обонятелни, вкусови и тактилни), но най-чести са слуховите халюцинации. Обикновено халюцинациите са съпътствани от налудности. Понякога гласовете заповядват на пациента да направи нещо, което може да нарани него или други хора.

Негативните симптоми са резултат от смущения в биохимичния баланс - дефицит на допаминова активност в определени зони на мозъка. Негативните симптоми включват липса на емоционалност, демотивираност, емоционално безразличие и лаконичност

Запомнете!

Терминът „негативни симптоми" не означава, че те въздействат отрицателното върху даден човек. Терминът се отнася до факта, че има психически явления, които по някакъв начин са „отнети“ от психическото функциониране на здравите хора, „нещо, което в момента липсва в съзнанието“.Липса на емоционалност

В хода на шизофренията хората могат да се затрудняват да изпитват и изразяват чувствата си или веднага да разбират чувствата на другите. Някои шизофреници имат проблеми да говорят с други хора за преживяванията си, особено за реалните, дори и те да са открито емоционално замесени в преживяването на болестта. Ако тези симптоми се засилят, човекът може да се отдръпне или да се изолира от другите хора.

Демотивираност или намалена жизнена енергия

Хората със симптоми на шизофрения често изпитват трудности да започнат или да завършат някои дейности. В крайни случаи, които са рядко срещани, те могат да имат проблеми с ежедневните дейности, напр. обличане, миене, приготвяне на храна. Намаляването на мотивацията затруднява терапевтичния процес - пациентът не изпитва никаква нужда от системно лечение и спира приема на лекарствени продукти, което може да доведе до необходимост от хоспитализация.

Емоционална апатия

Шизофрениците могат да изгубят интерес към дейности, които преди са им носели удоволствие. Могат да се чувстват и безполезни или ненужни. Тези чувства могат да доведат до суицидни мисли или дори до опити за самоубийство.

Лаконичност

При някои хора шизофренията причинява нежелание за говорене – намалява броя на спонтанните изказвания, те стават лаконични, много конкретни, губят описателното си измерение.

Особено в началото на заболяването, шизофрениците изпитват различни разстройства на настроението, най-често периоди на депресия. Симптомите на депресия не се различават значително от тези при други психични разстройства, така че пациентите се чувстват отпаднали, постоянно уморени, имат ниско самочувствие, смятат се за по-лоши от другите и дори могат да направят опити за самоубийство.

Много шизофреници изпитват проблеми в когнитивната област (когнитивни дефицити). Когнитивните дисфункции представляват проблеми с концентрацията и паметта, т.е. нарушения на вниманието, забавяне на процесите на мислене, паметта, нарушения в социалните възприятия и анозогнозия (липсата на осведоменост за болестта и отричане, че са болни).Причините за тях са комплексни. В първоначалния етап на заболяването симптомите са резултат от нарушен биохимичен баланс в мозъка, но при по-късните, по-напреднали стадии - при хора с преживени множество психотични епизоди - когнитивните дефицити могат да бъдат също и последствия от прогресивно увреждане на нервните клетки (невроните).Това не означава, че коефициентът им на интелигентност намалява или че възникващите промени са толкова напреднали, че правят невъзможно продължаване на образованието им. Най-честите когнитивни дефицити включват нарушения на концентрацията, паметта и работната памет.

Нарушения на концентрацията

Такъв човек не е в състояние да се фокусира върху един субект, като например може да прекара часове на една страница от книга. Нарушената концентрация затруднява придобиването на нови знания, ученето и може да се превърне в една от причините за неуспехи в училище.При преглед при лекар, пациент изпитващ проблеми с концентрацията ще има трудности да опише проблемите си, както и да разбере това, което лекарят му казва. Такъв пациент може да не разбере и да не запомни кога и как трябва да приема лекарствената си терапия и когато той/тя излезе от лекарския кабинет, може дори да не знае какво да прави с рецептата. Неправилното приемане или прекъсването на лекарствената терапия може да влоши състоянието и да доведе до хоспитализиране.

Нарушения на паметта

Тези хoра губят неща, забравят наскоро насрочени срещи, не могат да си спомнят често използвани думи. Рискът от рецидив при пациенти, които забравят да приемат назначената им терапия е значително по-висок. 10-дневно прекъсване на лечението удвоява риска от хоспитализиране.

Нарушения в работната памет

Нарушенията в работната памет са особено характерни за шизофренията - работната памет е в основата на планирането и изпълнението дори на прости ежедневни дейности. Тези хора имат проблеми при решаване на задачи, които изискват планиране, предвиждане или използване на практически знания.В зависимост от степента на тежест на нарушенията, пациентът може да има проблеми със сложни задачи, което от своя странна може да попречи на изпълнението на работните му цели. В случай на сериозни нарушения в работната памет пациентът може да има проблеми с организирането на ежедневни дейности, плащане на сметки, изготвянето на график за деня. В крайни случаи е възможно да бъде засегната дори „ежедневната рутина“, което да доведе до пренебрегване на хигиената и недохранване.Дълбоките смущения в работната памет и изпълнителните функции правят невъзможно пациентът да контролира самостоятелно терапевтичния процес. Пациентите с този тип проблеми демонстрират трудности с изпълнение на препоръките на лекаря, не са в състояние да планират приема на назначената им терапия и бързо спират приема на лекарствени продукти, особено, ако те трябва да се вземат няколко пъти дневно. В такава ситуация е необходима подкрепа от външна страна и опростяване на схемите за лечение, например, чрез заместване на лекарствените продукти с ежедневен прием с такива с удължено действие.

Запомнете!

Антипсихотичните лекарства от второ поколение обикновено подобряват психическото функциониране на пациентите и влияят положително върху когнитивните функции.

Най-честите симптоми на психическо дезорганизиране включват разстройства на мислите и дезорганизиране на поведението. Разстройства на формалните мисли. Хората със симптоми на шизофрения могат да имат трудности с ясното мислене. Разбирането на това, което другите им казват, или изявленията им могат да бъдат трудни за разбиране. Това може да засегне способностите им за учене или решаване на проблеми. Дезорганизиране на поведението В хода на шизофренията хората могат да показват странно поведение, напр. необичайни жестове, възбуда или забавяне на движението (брадикинезия).