Рецидиви на шизофренията

Рецидиви на шизофренията

Шизофренията е хронично заболяване. Рискът от рецидив е висок. Данните показват, че при 75% от пациентите симптомите на заболяването се появяват отново в рамките на 12 месеца. Рискът от рецидив значително намалява, ако назначената терапия се следва съгласно препоръките на лекаря. Независимо от това, дори когато пациентът се придържа към схемата на лечение, е възможен рецидив.Рецидивът обаче може да се диагностицира рано и бързо да му се противодейства. Пациентите демонстрират специфични симптоми, които показват рецидив на шизофренията (белег за рецидив). Симптомите на първия рецидив на болестта са най-трудни за разпознаване. Впоследствие се натрупват знания за вероятността от поява на рецидив.

Данни от проучвания показват, че при 75-81% от пациентите е възможно диагностицирането на рецидивите, на базата на специфични ранни предупредителни знаци. Като правило, състоянието на пациентите не се влошава през нощта. Около половината от пациентите изпитват ранните симптоми около месец или 2-3 седмици преди рецидив, което позволява предприемане на адекватни действия за предотвратяването му. Рискът от рецидив намалява дори повече, ако семейството и самият пациент могат да разпознават ранните симптоми на повторната поява на болестта в началния им стадий. Тези симптоми са индивидуални и може да са различни при отделните пациенти.

Какво е „белег за рецидив“?

Това е един или няколко симптома, специфичен/ни за конкретен пациенти, които обикновено не са специфичен/и за шизофрения, който/които „предупреждава/т“ за последващ рецидив на психоза. „Белегът за рецидив“ може да бъде установен при човек с шизофрения, като се проследи какво е предшествало последния рецидив/последните рецидиви на психоза, сравнявайки, например, списъците с тези симптоми, съставени от болния или неговите/нейните роднини. Възможно е да се използват и научни доклади.

Ранни симптоми за рецидив на психоза, разработени от британския психиатър Бриджуд:

игнал
0
1
2
3
Мисленето ми е заето само с едно или две неща
Чувствам се тъжен или отпаднал
Чувствам, че хората не разбират какво им казвам
Трудно ми е да се концентрирам
Чувствам, че някоя част от мислите в главата ми не ми принадлежи
Чувствам, че ме наблюдават
Чувствам се безполезен
Чувствам се объркан
Упорит съм
Чувствам се много спокоен или изолиран
Чувствам се неспокоен
Забравям много неща
Лесно ми е да говоря за секс
Начинът, по който говоря, е странен за останалите
Сънят ми е неспокоен
Държа се странно
Трудно ми е да се справям с ежедневните задачи
Нямам апетит
Правя смахнати шеги
Говоря или се усмихвам на себе си
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson