Homepage
Open menu
Close menu

Последствия от симптомите на шизофренията

Последствия от симптомите на шизофренията

СИМПТОМ
ПОСЛЕДСТВИЕ
Чуване на гласове
Страх, безпокойство, подчиняване на тези чувства, проблеми със съня
Усещане, че хората ти се смеят, злословят за теб
Затваряне у дома, отсъствие от училище / от работа
Налудности, свързани с повлияване
Безпокойство, затвореност, изолиране от хората
Налудности за преследване
Страх, агресия към „преследвачите“, проблеми със съня
Препускащи мисли
Трудноконцентриране и проблеми с паметта
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson