Последствия от симптомите на шизофренията

Последствия от симптомите на шизофренията

СИМПТОМ
ПОСЛЕДСТВИЕ
Чуване на гласове
Страх, безпокойство, подчиняване на тези чувства, проблеми със съня
Усещане, че хората ти се смеят, злословят за теб
Затваряне у дома, отсъствие от училище / от работа
Налудности, свързани с повлияване
Безпокойство, затвореност, изолиране от хората
Налудности за преследване
Страх, агресия към „преследвачите“, проблеми със съня
Препускащи мисли
Трудноконцентриране и проблеми с паметта