Значение на ранната диагностика на шизофренията

Как се диагностицира шизофренията?

Ранното диагностициране на шизофренията (нейното обостряне) и ранното започване на лечение са много важни по няколко причини. Те са:
1. Всеки рецидив на психозата, особено в продромалния период (преди първото отключване на шизофрения), е токсичен за мозъка - вече имаме доказателства, че отключването на психоза е опустошително за някои неврони. Чрез ранната намеса защитаваме от унищожение част от невроните.3.Ранното започване на лечение намалява риска от рецидив и позволява на пациента да води нормален живот. Колкото по-късно започне лечението, толкова по-голям е рискът от рецидив на шизофренията. Това е особено важно при първия епизод на шизофрения – колкото повече време мине от първия, дори неспецифичен симптом на шизофрения, толкова по-лоша е прогнозата.

5.Много е важно да се определят зависимостите, които съпътстват шизофренията при някои пациенти – пристрастеност към алкохол или наркотици. Приблизително една трета от пациентите с шизофрения (в някои страни до половината от пациентите) имат проблеми, свързани с употребата на алкохол и различни наркотични вещества. Ранното диагностициране на пристрастеността, която съпътства шизофренията, ще позволи започване на ранно допълнително лечение. Съпътстващата зависимост може да бъде и почти винаги е факторът, допринасящ за рецидивиране на шизофренията.


2. Лекарствената терапия бързо намалява тежестта на симптомите на шизофрения, особено тези, които предизвикват обострянето ѝ. В ранните стадии на заболяването, в рамките на месец или месец и половина, симптомите се редуцират до нивото, позволяващо на пациента да се върне към ежедневните дейности – по този начин ранното лечение намалява периода на хоспитализация.
4. Правилната диагноза и подходящите лекарствени продукти предпазват пациента от риска от приемане на неправилни медикаменти, които не водят до подобрение (например, лекарствени продукти от групата на бензодиазепините) и могат да улеснят по-нататъшното развитие на шизофренията.6. Ранното и след това редовно лечение намалява риска пациентът да извърши самоубийство. Изчезването на симптомите в хода на лечението на шизофренията намалява риска от извършване на самоубийство, който съществува при един от десет пациенти. Този риск е по-висок в периода на обостряне и през първия или един от първите епизоди на шизофрения.
Ранното диагностициране и лечение позволяват на пациентите да се възстановят бързо, но също така и да се върнат при семействата си, да работя, да учат, т.е. да бъдат нормални.