Когнитивните функции и болестта

Когнитивните функции и болестта

Изследване показва обратната връзка между продължителността на заболяването и броя на преживените епизоди, от една страна, и резултатите на невропсихологичните тестове, от друга.