Притеснителни симптоми

Притеснителни симптоми

Характерна особеност на симптомите на психичните разстройства е фактът, че в преобладаващото си мнозинство са неспецифични, което означава, че едни и същи симптоми (напр. тревожност, лошо настроение, налудности, халюцинации, нарушения на паметта) могат да бъдат открити при различни соматични и психични състояния.

Симптоми, които показват влошено психично здраве:

 • прекомерни страхове;
 • натрапчиви, обсесивни мисли или дейности, към които се връщаме многократно, а всъщност предпочитаме да се отървем от тях;
 • раздразнителност, свадливост, агресивност, нестабилност на емоциите, трудно контролиране и справяне с тях;
 • състояния на депресия и/или тъга, които се появяват без ясна причина;
 • намаляване или загуба на способността за изпитване на радост или удоволствие;
 • постоянна обсебеност от неприятни, съжалителни мисли, прекомерен и неоправдан песимизъм;
 • поведенчески разстройства;
 • чувство на загуба на енергия, жизнена динамика и стимули;
 • психично и двигателно забавяне;
 • прекалено добро настроение, неподходящо за дадена ситуация или обстоятелства, неоправдан оптимизъм;
 • неестествено засилени импулс за мислене, говорене и действие;
 • хиперактивност, прекомерна мобилност, безразсъдни, необмислени действия, понякога хаотични и недовършени;
 • прекомерно, неоправдано безгрижие, прекомерно и небрежно пренебрегване на опасностите, разточителство;
 • проблеми с концентрацията, лесно разсейване;
 • трудности със запомнянето и припомнянето;
 • намален или прекомерно засилен апетит;
 • нарушения на съня - проблеми със заспиването, лек сън, събуждане през нощта, събуждане рано сутринта, пълно безсъние, прекомерна сънливост през деня, неприятни нощни сънища, кошмари;
 • прекомерно асоцииране на фактите, отдаване на прекомерно значение на случайни събития, свързвайки ги по-специално със собствената личност;
 • засегнати умения за възприемане - чуване на звуци, гласове на несъществуващи хора, виждане или усещане на несъществуващи обекти, т.е. халюцинации;
 • изкривени, грешни мнения, неправилни оценки на реалността и убежденията, поддържани постоянно въпреки очевидни доказателство, че са погрешни и ирационални - това са налудности(могат да бъдат фалшиви убеждения за собствена мисия, богатство, необичайни умения за оказване на влияние, за преследване, болест, контролирана от външни сили, за излагане на заплахи по различни начини, увеличено чувство на вина, безполезност, нищожност, бедност).

Знаете ли, че...

Тревожността, подобно на болката, е сигнал, който предупреждава за предстояща или потенциална опасност. Силният и необоснован страх и тревожността се превръщат в страдание, което пречи на постигането на целите. Може да е под формата на безпричинно наличие на постоянно нервно напрежение, тревожност, понякога с усещане за бучка в гърлото, ускорено сърцебиене, тремори или напрягане на мускулите, главоболия.

Може да е и под формата на неочаквани и тежки пристъпи на безпокойство съчетани с ужас, усещане за задушаване, умиране, ускорено сърцебиене. Понякога, страхът може да се изпитва само при определени обстоятелства (затворени пространства, при пряк контакт с хора, на открити пространства) - такъв страх се определя като фобия.Симптоми, които предупреждават за сериозна заплаха за пациента:

 • загубено желание за живот, желание за умиране, суицидни мисли, намерение за самоубийство;
 • неспособност за или отказ от приемане на храна и течности;
 • неспособност за движение, ступор, неподвижност;
 • загуба на вербален контакт и други форми на комуникация;
 • неспособност за логично мислене и говорене;
 • липса на ориентация на мястото, във времето и ситуацията, в която дадено лице действително присъства;
 • неспособност за запомняне на текущите новини и информация;
 • неспособност за вземане на решения, едновременно наличие на непоследователни желания и цели;
 • неспособност за предприемане на каквото и да е действие;
 • извършване на дейности, подтикнати от грешно възприемане на гласове (слухови халюцинации) или погрешни преценки (налудности), които засегнатият човек не може да контролира;
 • заповеднически гласове (слухови халюцинации) - заповеди за самоубийство, повреждане на нещо или убиване на някого;
 • гласове (слухови халюцинации), издаващи заплахи;
 • странно, неразбираемо, непредсказуемо поведение.

Домашно, вместо болнично лечение

За да е възможно лечение в извън болнична среда е необходимо да са изпълнени няколко условия:

 • сътрудничество на пациента, неговото/нейното семейство и лекуващия екип,
 • оказване на подкрепа на пациента в ежедневния му живот
 • сътрудничество с извън медицински институции, които предоставят подкрепа на пациенти (социални грижи, институции на местно самоуправление, неправителствени организации).

Хубаво е да знаете, че...

Изпълнението на горепосочените условия е възможно само в естествената среда на пациента. Затова в психиатричната терапия се предпочитат различни форми на терапия в околната среда, с тенденция към ограничаване на лечението в болница до необходимия минимум.