Ход на шизофренията

Ход на шизофренията

Ходът на психозите е различен при отделните хора и зависи от много фактори, най-важният от които е дали пациентът приема правилните лекарствени продукти, в подходящи дози и за подходящ период. В началото човек трябва да разчита изцяло на лекарското мнение относно лечението.След известно време, заедно с повишената информираност на пациентите, които имат различен опит с предписаните лекарства, пациентът става до известна степен експерт по лечението си и може да взема дейно участие при избора на най-добрия метод за лечение.Такъв експерт може да бъде и лице близко до пациента, най-често родителите, особено ако такива лица участват в групи за подкрепа или психообразование на семейства.

Запомнете!

Трябва да се има предвид, че придържането към назначената терапия е най-важният фактор, който предотвратява рецидиви на заболяването. В 50% от случаите, заболяването при хора, които не спазват режима на лечение рецидивира в рамките на една година след предишния епизод, а рискът от хоспитализирането им е 5 пъти по-висок.

Данните сочат, че приемът на лекарствени продукти съгласно предписанията на лекар намалява риска от рецидив на заболяването, в сравнение с тези, които не го правят или ги приемат нередовно.

Видове шизофрения според хода на развитие на заболяването

Както вече бе споменато по-горе, ходът на шизофренията, но също така и на други психози, зависи предимно от това дали пациентът следва схемата за прием на терапията си съгласно предписанията на психиатъра. Психотичните ходове са много различни, но могат да бъдат групирани в следните три вида. Факторите, които определят хода на психозата, са: тежестта на симптомите и появата на рецидиви.

Пациент с лек ход на шизофрения (стабилен)
Пациент с умерен ход на шизофрения (често стабилен)
Пациент с тежък ход на шизофрения (нестабилен)
демонстрира слаби симптоми на шизофрения в периода на подобрение (ремисия) или изобщо няма такива,


е имал само един или два епизода на шизофрения до 45-годишна възраст,


пациентът редовно приема лекарствената терапия, предписана от психиатър.
пациентът е имал няколко епизода на шизофрения до 45-годишна възраст, обикновено през по-стресиращи периоди от време,


при пациента се наблюдават определени умерени симптоми между епизодите (по време не ремисия),


има редки периоди, в които пациентът не приема лекарствена терапия или не ги взема редовно.
рецидивите се появяват често, дори през няколко месеца,


по време на ремисия се наблюдават остри симптоми, които нарушават ежедневното функциониране,


пациентът обикновено не приема предписаните лекарствени продукти, противопоставя се на по-нататъшно лечение,


пациентът има други психични проблеми (напр. употреба на алкохол или наркотици) или соматични проблеми (други заболявания, напр. сърдечно-съдови или бъбречни), които затрудняват възстановяването.

Преди около 100 години, когато Ойген Блойлер въвежда термина „шизофрения“, мнозинството от пациентите с този вид психоза са били с неблагоприятен хроничен ход на шизофрения.

Хубаво е да знаете, че...

В последно време групата на хората с лек или умерен ход на заболяването значително се е увеличила, докато броят на хората с тежко, изключително неблагоприятно развитие на шизофрения значително е намалял (до около 10%). До тази промяна са довели главно по-новите и по-добри методи на лечение.

Периоди (фази) в хода на шизофренията

В хода на всеки вид шизофрения има три големи периода. Те са:

  • фаза на обостряне - това е период на значително засилване на симптомите, обикновено на позитивните. Може да започне изведнъж или бавно – в продължение на няколко месеца или дори между десет и двадесет месеца. Колкото по-рано се идентифицират симптомите, толкова по-рано може да започне приема на лекарствена терапия и в резултат на това човекът да премине по-бързо през периода на обостряне на шизофренията и да влезе в следващия – периода на стабилност;
  • фаза на стабилизиране - в този период, в резултат на приетите лекарствени продукти, симптомите на шизофрения постепенно отшумяват и пациентът се връща бавно към стадия на нормално функциониране;
  • фаза на ремисия - шизофреничните симптоми са леки или липсват. В този период пациентът приема намалени дози на лекарствата (поддържащо лечение). По време на ремисия има постепенно подобряване на общото състояние на пациента.


Има ли разлики в хода на шизофренията при жените и мъжете?

Разликите в хода на шизофренията при мъжете и жените са доста съществени и до голяма степен се отнасят до различията в хормоналния баланс, особено в невропротективните (предпазващи нервни клетки в мозъка) ефекти на женските полови хормони.

Жени
Мъже
в по-напреднала възраст при появата на заболяването
по-млади при появата на заболяването
по-добро преморбидно функциониране
по-лошо преморбидно функциониране
по-малко хоспитализации
повече хоспитализации
по-добро реагиране на антипсихотици
по-лошо реагиране на антипсихотични лекарства
по-нисък интензитет на негативните симптоми (по-специално при жените, при които шизофренията се появява в по-напреднала възраст)
по-висок интензитет на негативните симптоми
по-голяма тежест на позитивните и депресивните симптоми
по-малка тежест на позитивните и депресивните симптоми
по-големи шансове за дете (прибл. 50% от жените с шизофрения са забременели поне веднъж)
по-малък шанс за бащинство (вероятно около 10% от мъжете с шизофрения стават бащи)
по-слаба подкрепа от родителите (при относително по-възрастните родители)
по-голяма подкрепа от родителите, особено майките (при по-младите родители)

Запомнете!

Тези разлики се наблюдават при сравнение на големи групи от пациенти – те могат да бъдат напълно без значение при конкретно лице.


Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson