Шизофрения и психоза

Шизофрения и психоза

Наличието на някои от симптомите не винаги означава наличие на психично разстройство. Страданието, тревожността, тъгата, обезкуражаването, безсънието или липсата на апетит са естествени реакции при трудни събития, конфликти, претърпени загуби и изживени разочарования.

Психозата е състояние, при което психотичният човек възприема света по специфичен, анормален начин, който не отразява реалната действителност. Шизофренията или по-скоро групата от шизофренни психози е термин, който описва много различни психози с различно представяне и ход на развитие. Анормалното възприемане на света при психозата не е грешка във възприятията, която лесно може да бъде коригирана. Симптомите, характерни за психозата, напр. халюцинации и налудности, се преживяват от пациента като реалност, поради което той не усеща (не разбира), че е болен.

Запомнете!

Психозата е сериозно заболяване, което може да засегне по-голямата част от функционалните аспекти на човека.

Психотичните симптоми са следствие от биохимични нарушения в мозъка, които водят до дисбаланс на невротрансмитерите - вещества, които клетките, изграждащи мозъка, използват за предаване на информация. Психозата може да бъде само симптом на друго заболяване, но, ако се отключи, може да означава психично заболяване. Халюцинациите и налудностите не означават задължително психоза, тъй като могат да бъдат предизвикани от психоактивни вещества (наркотици, опиати).

Хубаво е да знаете, че...

Повтарящи се психотични епизоди се наблюдават при шизофрения, шизоафективни разстройства, психотична депресия и при биполярно афективно разстройство.

Групата на шизофренните психози, заедно с други психози, напр. шизоафективно и параноидно разстройство, принадлежи към голяма група психични разстройства, наречени психози. Методите за лечение на всички психози са сходни и фактът, че психозата се описва като шизофренна, параноидна или шизоефективна, не определя по-нататъшния ѝ ход или прогноза.