Правила за лечение на психични разстройства

Правила за лечение на психични разстройства

Основните правила, които трябва да се следват при терапията на психични разстройства и заболявания, включват:

 • ранно идентифициране на симптомите и интервенции за предотвратяване на прогресиране на заболяването,
 • противодействие на повтарящите се епизоди на заболяването,
 • индивидуален и холистичен подход за лечение,
 • обучение на пациента и семейството му и тяхното активно участие при лечението,
 • подкрепа по време на лечението и възстановяване на социалния живот,
 • предпочитане на домашно пред болнично лечение.

Ранна диагностика и лечение на психични разстройства:

Сигналите/симптомите на психичните заболявания, за които трябва да се следи и които трябва да бъдат консултирани с лекар или психолог, са много различни и могат да се появяват поотделно или едновременно.

Трябва да обърнем внимание на следните симптоми:

 • напрежение,
 • тревожност, страх,
 • умора,
 • чувство на обезсърчение,
 • чувство на неудовлетвореност от живота,
 • прекомерна раздразнителност, разхвърляност,
 • загуба или смяна на интересите,
 • трудности при комуникацията с други хора,
 • странни и/или непълни изказвания и поведение,
 • дезориентация
 • страх от неясна опасност,
 • загубено чувство за сигурност,
 • загуба на доверие,
 • асоцииране на различни факти и събития, дори от далечното минало,
 • нарушения на съня (проблеми със заспиването, лек, нарушен сън, кошмари, ранно сутрешно събуждане, намалена или повишена нужда от сън),
 • промени в апетита,
 • промени в настроението,
 • слаба активност или хиперактивност,
 • трудно, лесно или прибързано вземане на решения,
 • странни слухови, визуални, тактилни усещания: тътен, пукане, проблясъци, гласове на несъществуващи хора, течения, вълни, променени мириси и аромати.

Хубаво е да знаете, че...

Тези симптоми могат да бъдат в следствие на изтощение, стрес, соматично заболяване или психични разстройства.

Понякога, за да се справите с тези симптоми е достатъчно да си починете, да промените диетата си, да промените начина си на живот, да обясните някои недоразумения на близките си роднини/приятели, да решите даден конфликт, да получите приемане и емоционална подкрепа. В някои случаи може да е необходима допълнителна подкрепа от професионалист, включително консултация с психолог или психотерапевт или неврологично, ендокринно или психиатрично лечение.В началните стадии на заболяването лечението може да се осъществява в извънболнична среда без нарушаване на ежедневната рутина, или по време на отпуск по болест.

Запомнете!

Ранното диагностициране и лечение на психичните разстройства могат да предотвратят по-нататъшното им прогресиране и обостряне, което би изисквало лечение в психиатрична болница. Всички психични разстройства и заболявания могат да бъдат диагностицирани и лекувани извън болнични заведения - в извънболнична клиника, или в дневен стационар - при условие, че симптомите на заболяването не са обострени и че поведението на пациента не е опасно за самия него или околните.

Същото се отнася и за епизодите на рецидив на психичното разстройство. След терапия в болница последващите рецидиви на заболяването, ако възникнат такива, трябва да се диагностицират и лекуват рано, което да позволи лечение в извън болница и да предотврати връщане в болница.

Предотвратяване на рецидив

Рецидиви могат да се наблюдават при определени психични разстройства дори след успешно лечение; лекувано заболяване може да се появи отново след няколко месеца или дори след години на пълно здраве.Рецидиви се наблюдават при някои определени състояния от групата на шизофренията: при някои видове депресия (рецидивираща депресия) и при биполярни (маниакално-депресивни) заболявания.

Запомнете!

Терапията с подходящи психотропни лекарствени продукти е от съществено значение за предотвратяването на рецидиви на заболяването. Превантивен характер може да имат и подходящи форми на психотерапия, обучителни сесии и психо-образование, т.е. придобиване на знания за заболяването, неговите симптоми, рисковите фактори, ранно идентифициране на симптомите на рецидив и начините за справяне с тях.

Средата, в която пациентът живее също е много важна:

 • приятелско отношение и добронамереност и приемане в семейството и в кръга от приятели и колеги,
 • регулирано ежедневие,
 • възможност за професионална заетост или друга ежедневна дейност,
 • подходящи хобита,
 • достъп до различни форми на отдих, култура и развлечение.

Съзнателното участие на пациента в процеса на лечение заедно с лекаря или психолога също е важно за предотвратяване на рецидив на заболяването. Често пациентите, при които острите симптоми са изчезнали и се чувстват здрави искат да забравят за заболяването; в такива случаи за някои от тях е много трудно да приемат предложенията за приемане на лекарствена терапия или участие в психотерапия, защото те искат да бъдат третирани като нормални, здрави хора.Целта на профилактичната терапия, след изживян епизод на психоза или депресия, е да предостави на пациентите податливи на рецидив, инструмент за предотвратяването му, както и необходимите познания.

Запомнете!

Лечение, което цели предотвратяване на рецидив на заболяването, не трябва да се превръща в бариера, а да подпомага нормалния живот. Въпреки това то изисква активно участие и сътрудничество от страна на пациента.

Индивидуален и холистичен подход за лечение.

Изборът на лечение зависи от диагнозата. Ако психичното разстройство е следствие от соматично заболяване, напр. мозъчен тумор, инфекция на централната нервна система, хипертония, анемия, хормонални разстройства (хипо- и хипертиреоидизъм, хипо- и хиперадренализъм, хипо- и хиперпаратироидизъм), лечението на психичното заболяване включва и лечение на основното соматично заболяване (хирургическа интервенция, лечение с антибиотици, хормонални лекарствени продукти, лекарствени продукти за контролиране на кръвното налягане, лекарствени продукти за лечение на анемия), евентуално подпомогнати с психотропни лекарствени продукти.Докато при терапията на психични разстройства и заболявания, които не са свързани със соматични заболявания, се прилагат биологични и психосоциални методи.

Биологични методи:

 • фармакотерапия,
 • електрошокова терапия,
 • фототерапия.

Психосоциални методи:

 • психотерапия,
 • социотерапия,
 • обучение,
 • трудова терапия.

Горепосочените методи не се изключват един друг, а взаимно се допълват. При комбинирането на типовете лечение те трябва да бъдат съобразени с вида на разстройството, стадия на заболяването, психологическите, семейните, социалните и медицинските проблеми на пациента. Затова е необходимо участието на различни здравни специалисти в лекуващия екип, включително лекар, психолог, социален работник, психотерапевт, трудов терапевт и медицинска сестра.

Запомнете!

Изготвянето и оценяването на терапевтичния план трябва да включва екип от разнородни професионалисти с участието на пациента и ако е възможно, на неговото семейство.

Обучение на пациента и семейството му и тяхното активно участие при лечението.Въвеждането и следването на дългосрочен терапевтичен план - особено при хронични заболявания, които влияят върху функционирането, както и при заболявания, считани за рецидив на разстройства - изисква съзнателно участие и активно включване на пациента и неговото/нейното семейство.

Хубаво е да знаете, че...

Процесът на придобиване на знания за заболяването и неговото лечение, както от пациента, така и от неговото/нейното семейство, така нареченото обучение на психично болни, играе много важна роля в психиатричната терапия.

Обучението на психично болните е свързано с развитието на умения на базата на опита от минали разстройства. Тези способности влияят положително върху контрола над заболяването и спомагат за по-добро справяне с ежедневния живот, независимо от бремето, което придружава дадено медицинско състояние.Способността за споделяне с други хора, познания и опит на други пациенти или техни близки, получени в хода на заболяването, както и силата и надеждата им, играе съществена роля в обучението на психично болните.

Знаете ли, че...

Добре е, когато обучението на психично болните се води в група от професионалист, в която пациентите (или членовете на семействата им) споделят един с друг своя опит, свързан с психичното заболяване, като по този начин се подкрепят и окуражават.

Домашно, вместо болнично лечение

За да е възможно лечение в извън болнична среда е необходимо да са изпълнени няколко условия:

 • сътрудничество на пациента, неговото/нейното семейство и лекуващия екип,
 • оказване на подкрепа на пациента в ежедневния му живот
 • сътрудничество с извън медицински институции, които предоставят подкрепа на пациенти (социални грижи, институции на местно самоуправление, неправителствени организации).

Хубаво е да знаете, че...

Изпълнението на горепосочените условия е възможно само в естествената среда на пациента. Затова в психиатричната терапия се предпочитат различни форми на терапия в околната среда, с тенденция към ограничаване на лечението в болница до необходимия минимум.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson