Janssen: Нашият ангажимент към невронауката

Janssen: Нашият ангажимент към невронауката

ЖИВЕЙ, НЕ СТРАДАЙ!

ШИЗОФРЕНИЯ

Кампания в подкрепа на хората с психични заболявания. Всеки пети българин в някакъв момент от живота си ще има психичноздравни трудности и ще има нужда от подкрепа. А тази подкрепа трябва да е налична, да е достъпна, да е нестигматизирана и разпознаваема от всички. От ключово значение е обществото да преодолее предразсъдъците към проблемитре и навреме да се търси психиатрична помощ, за да се получи адекватно лечение още в ранните стадии на заболяването.  1. World Health Organization. World health report. Available at http://www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/en/ (last accessed April 2019).
  2. Janssen Disease Lens. R&D Data. Available at http://www.diseaselens.com/disease/schizophrenia/ (last accessed April 2019).
  3. World Health Organization. The Global Burden of Disease: 2004 update. Available at http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf (last accessed April 2019).
  4. World Health Organization. Depression and other common mental disorders. 2017. Available at http://www.who.int/mental_health/management/depression/prevalence_global_health_estimates/en/ (last accessed April 2019).
  5. World Health Organization. Model List of Essential Medicines 2017. Available at http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/ (last accessed April 2019).
  6. Janssen Mood Disorders. Available at https://www.janssen.com/neuroscience/mood-disorders (last accessed April 2019).
  7. Janssen Schizophrenia. Available at https://www.janssen.com/neuroscience/schizophrenia (last accessed April 2019).