Терапевтично влияние на болногледача

Терапевтично влияние на болногледача

Шизофренията е хронично заболяване, което изисква продължителна терапия, обикновено през целия живот на пациента.

За да се гарантира нормалното функциониране на пациент с шизофрения е необходимо той/тя да се придържа към препоръчания режим на лечение. Ролята на семейството е да подкрепят пациента в различните стадии на неговото заболяването. При по-голямата част от пациентите ходът на шизофренията се характеризира с повтарящи се психотични епизоди.

Знаете ли, че...

В общия случай заболяването е най-тежко през първите 5 години след появата му.

Става дума за т.нар. критичен период с чести психотични епизоди, които причиняват прогресивно увреждане на мозъка, водещо до все по-дълги периоди на болнично лечение, все по-висока резистентност към лекарствена терапия, фиксиране на психотичните симптоми, нарушаване на паметта и някои функции и функционални увреждания в семейството и обкръжаващата среда.Основната цел на продължаващата терапия е да се предотвратят рецидивите на заболяването и отрицателните последствия от тях. Основната препоръка е да се подпомогне пациента при редовното приемане на антипсихотични лекарства и да се мотивира за различни форми на терапия.

Запомнете!

Терапевтичното влияние на болногледача изисква не само емпатия, но преди всичко широко познаване на заболяването и неговата терапия, както и способност за наблюдение и правилна комуникация, съобразени с възможностите на пациента.

Хубаво е да знаете, че...

За пациента е много важно да има близки хора до себе си, с които да разговаря за лечението. Важно е тези разговори да подкрепят конструктивно пациента и неговото или нейното ефективно лечение. Психическата подкрепа е безценна.

Какво трябва да се направи тогава?

Първо, семейството и близките на пациента трябва да имат колкото се може по-пълни и надеждни знания за заболяването и лечението. Затова се препоръчва знанията на семейството да се разширяват възможно най-много посредством книги, брошури и други източници.

Хубаво е да знаете, че...

Знанията относно болестта, нейното лечение и отделните лекарствени продукти могат значително да подпомогнат разбирането на това, което се случва с болния член на семейството, защо той или тя получава специфични препоръки от лекуващия лекар, какви лекарствени използват се използва за лечение на шизофрения и какви са техните предимства и недостатъци.

Второ, ако има някакви въпроси, резерви, съмнения, добре е да се говори за тях с лекаря (или с други специалисти, които участват в лечението). Определено е по-добре да се говори навреме за всякакви съмнения, свързани с лекарствената терапия или лечението, отколкото те да се премълчават.

Запомнете!

Ако имате въпроси относно лечението на Ваш близък, попитайте лекар, психолог или друг здравен специалист.

Ако не сте съгласни с някои препоръки, дадени на Ваш близък, кажете на лекаря за това, за предпочитане по време на прегледа или най-късно на следващия.

Ако имате съмнения, въпроси или коментари, може да помолите за обяснения или препоръка за информационни материали.

Ако смятате, че обяснението не е изчерпателно, може да помолите за допълнителни разяснения; имайте предвид, че здравето на човека, който се лекува, е най-ценно и всякакви недоразумения или конфликти не биха били от полза.