Хирургична операция

Хирургична операция

Нелекуваната болест на Крон може да доведе до органна (чревна) недостатъчност. Лекарствата може да не контролират адекватно болестта и някои хора развиват усложнения, които изискват операция. При операция се отстранява само засегнатия сегмент на червата. Ползите от операцията обикновено са временни. Възпалението често се появява близо до мястото на резекция. Някои пациенти имат дълги периоди без симптоми. Не е възможно да се предвиди колко време ще продължи периодът на ремисия или кога ще се повторят симптомите.

Стома

Стомата е хирургично създаден отвор на повърхността на кожата, който позволява отстраняването на чревните отпадъци от тялото, заобикаляйки дебелото черво или ректума. Отпадъчните продукти се изпразват във външна торбичка, прикрепена към корема. Стомата може да е постоянна или временна.
Лекарят решава да направи стома, само когато няма други възможности. При внимателна грижа и управление на стома и подходяща диета могат да се предотвратят усложнения по отношение на грижата за стомата. Трябва да се разпознаят медицинските усложнения и да се предприемат съответни действия.

Още по темата

Допълнителни мерки
Лечение на болестта на Крон
Медицински терапии