COVID-19: Онлайн средства за комуникация

COVID-19: Онлайн средства за комуникация

Основни функционалности:
 • Ограничение за продължителност на среща (40 мин.)
 • Фокус върху презентиращия участник
 • Споделяне на екран и файлове
 • Аудио и видео разговори
 • Изпращане на групови и директни съобщения
 • Избор на виртуален фон
 • Съвместим със смартфони, таблети и компютри
Основни функционалности:
 • Неограничен брой срещи
 • Споделяне на екран и файлове (до 300 MB)
 • Аудио и видео разговори
 • Възможност за запис на срещите
 • Възможност за достъп чрез телефонно обаждане
 • Съвместим със смартфони, таблети и компютри
Основни функционалности:
 • Неограничен брой срещи
 • Аудио и видео разговори
 • Споделяне на екран и файлове
 • Изпращане на групови и директни съобщения
 • Съвместим със смартфони, таблети и компютри
 • Безплатно до юли 2020г.
Основни функционалности:
 • Неограничен брой срещи
 • Аудио и видео разговори
 • Споделяне на екран и файлове
 • Възможност за съхранение в "Cloud storage"
 • Изпращане на групови и директни съобщения
 • Съвместим със смартфони, таблети и компютри
 • Синхронизиране с MS Outlook календар
 • Изисква лиценз за MS Office, за да работят всички функционалности
Основни функционалности:
 • Споделяне на файлове
 • Възможност за съхранение на "Cloud storage"
 • Капацитет до 5 GB, безплатен
 • Базиран на MS Office Web solutions

ВРЪЗКИ КЪМ ВЪНШНИ УЕБСАЙТОВЕ: С цел удобство Janssen може да предоставя хипервръзки към уебсайтове на трети страни. Използвайки тези хипервръзки, вие напускате сайта Janssen 4 Patients. Janssen няма контрол върху тези сайтове или тяхното съдържание, Janssen не носи отговорност за работата на тези външни сайтове или тяхното съдържание. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ И СЪДЪРЖАНИЕТО В ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ИНФОРМАЦИЯ, ДАННИ, РЕКЛАМА, ПРОДУКТИ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ НАЛИЧНИ НА ИЛИ ЧРЕЗ УЕБ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ Е НА ВАША ОТГОВОРНОСТ И Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ УЕБСАЙТОВЕ

Още по темата

Как да разработим ефективна комуникационна стратегия


Цели и предназначение на оценките на здравните технологии (ОЗТ)
Подходи за оценка на здравни технологии (ОЗТ) - някои детайли