Електроконвулсивна терапия

Електроконвулсивна терапия

Електрошоковата терапия е особено ефективна в следните случаи:

  • резистентни на лекарствена терапия депресии и психози,
  • депресии с психотични симптоми,
  • кататонен ступор.

Процедурите включват стимулиране на централната нервна система с електрически импулс чрез електроди, поставени в слепоочния дял.

Знаете ли, че...

Електрошоковата терапия се извършва под наблюдение на анестезиолог и под обща анестезия и атония, като по този начин не оказва неприятни ефекти върху пациента.

Терапията с електрошокове изисква писмено информирано съгласие на пациента, който трябва да бъде уведомен за очакваните терапевтични резултати и възможните рискове. Когато пациентът не е в състояние да изрази съгласието си, съгласието се предоставя от съда по искане на лекуващия лекар.

В случай на внезапна, непосредствена животозастрашаваща ситуация при пациент, който не може да предостави своето съгласие за процедурата, тя се провежда с решение на двама специализирани лекари с уведомление до съда.