Дългодействащи лекарствени продукти

Дългодействащи лекарствени продукти

  • Освен под формата на таблетки и капки някои лекарствени продукти се предлагат и като инжекционни разтвори.
  • Инжекциите се прилагат веднъж на няколко седмици или на няколко месеца, обикновено в седалищния или делтовидния мускул.
  • Ампулата за инжектиране съдържа доза от лекарството, която се освобождава в кръвта в продължение на няколко седмици или месеца.
  • При необходимост е възможно инжекциите да се комбинират с таблетни лекарствени продукти, напр. със сънотворни.

Jarema M.(red.) Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych, ViaMedica 2015

Предимства на лекарствените продукти с удължено действие
  • СИГУРНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ за пациентите и близките им, че лекарството е приложено.
  • УДОБСТВО при употребата, пациентът няма нужда да помни да взема лекарството си всеки ден, тъй като инжекцията се поставя веднъж на няколко седмици или месеца.
  • ПОСТОЯННА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНОТО ВЕЩЕСТВО в кръвта, което подобрява поносимостта към лечението.
  • ПО-РЕДКИ ПРЕСТОИ В БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ , тъй като болестта се проявява по-рядко.

Subotnik KL et al. JAMA Psychiatry. 2015