Психосоциална терапия

Психосоциална терапия

Понякога изключително стресиращи събития могат да отключат рецидив на заболяването, дори при пациенти, които редовно спазват терапевтичния си режим. В такива случаи е важно, едновременно с приеманата лекарствена терапия, да се въведат други мерки, които ще запознаят пациента с ползите от прилаганата терапия, ще му помогнат да се справи със стресиращите ситуации и ще улеснят социалните контакти.

Запомнете!

Психосоциалната терапия е от фундаментално значение за процеса на излекуване и за подобряване на качеството на живот на семейството на пациента в периода след рецидив на острите симптоми (психотични, маниакални, депресивни).

Психосоциалните методи, прилагани в психиатричната терапия, включват:

 • различни форми на психологическо въздействие: психологическа помощ, поддържаща терапия, индивидуална и групова терапия, провеждана според различни школи (когнитивно-поведенческа, интерперсонална, психодинамична), релаксация, систематична и семейна терапия, интервенции в средата на пациента;
 • психообразование на пациента и семейство му: споделяне на знания за заболяването, неговите симптоми, методи на лечение, методите за справяне със симптомите, достъпните терапевтични, рехабилитационни и подпомагащи заведения, правата на пациента;
 • обучение на умения: основни житейски умения, комуникативни и социални умения, способност за справяне с емоционално трудни ситуации, решаване на проблеми;
 • обучение на когнитивни функции;
 • трудова терапия: занаяти, готвене, изобразително изкуство, бижутерия, арт терапия, библиотерапия, терапия с движения и танци, музикална терапия, психорисуване;
 • социотерапия: терапевтична общност, символни техники, разнообразни групови дейности, състезания, екскурзии, вечерни събирания, срещи, отдих, спорт и културни и образователни дейности.

Психотерапия

Психотерапията при лечението на шизофрения или други разстройства е планиран терапевтичен процес, който включва психологическо въздействие от страна на психотерапевт в индивидуална или групова среда.

Психотерапията се предоставя от професионалист (психолог, лекар) с подходящи теоретически и практически познания. Условието за ефективната психотерапия е мотивацията на пациента за промяна и активното му сътрудничество с терапевта или терапевтичната група. Съществуват няколко тенденции и методи за психотерапия, като избора на конкретен метод зависи от психологическата диагноза:

 • когнитивно-поведенческа психотерапия,
 • психодинамична психотерапия,
 • психоаналитична психотерапия,
 • интегративна психотерапия,
 • интерперсонална психотерапия.

Психообразование

Има много различни определения за психообразованието. По-голямата част от тях се фокусират върху проблема с придобиването на познания за заболяването и споделянето им с други пациенти.

Запомнете!

Психообразованието трябва да се разбира като процес, включващ пациентите, техните семейства и терапевти, при който между трите групи се обменя информация по въпроси, свързани с пациента и семейството му, с цел подобряване на функционирането на пациентите и семействата им.

Следователно психообразованието е процес, който се осъществява в системата пациент – семейство - терапевт, но информацията, произлизащата от тази единна система, може да бъде прехвърлена към други системи, отнасящи се до други пациенти.

Връзката, която споделя тази информация, най-често се явява терапевтът, който използва знанията относно заболяването и справянето с него - получени от един пациент и неговите/нейните роднини - при терапията на друг пациент и неговото/нейното семейство. Пациентите и семействата им също могат да участват в споделянето на знания с други пациенти и техните семейства и тогава психообразованието приема групов формат.

Хубаво е да знаете, че...

Психообразованието е непрекъснат и динамичен процес и основната му цел е не само да намали симптомите на заболяването или да напомня на пациента да приема терапията си. То има за цел също така да даде възможност на пациента и роднините му за по-добро психосоциално функциониране, дори въпреки психотичните симптоми.

Психообразованието при шизофрения се фокусира върху основите и стила на справяне със заболяването, върху знанията и техниките, които са необходими за борба с шизофренията и за постигане на трайно излекуване. Освен това психообразованието позволява справяне с емоционалните аспекти на психичното заболяването и ефектите от него.

Хубаво е да знаете, че...

Основната цел на психообразованието е постигането на тези житейски цели, които са важни за пациента, и водят до подобряване на качеството му на живот, чрез ефективно справяне със стреса от страна на всички членове на семейството, засилване на комуникацията и подобряване на възможностите за справяне с проблеми.

Психообразованието не само дава възможност за разширяване на знанията на пациентите и семействата им относно заболяването и терапия, но също така и за намаляване на негативните симптоми на шизофрения. То подобрява междуличностните отношения, намалява риска от рецидив и дори тези ползи все още да не са налице, намалява нуждата от болнични психиатрични грижи.